Vzájomná podpora rôznych OZEReciprocal support for various RES

Pavel Šimon
13. 12. 2013I napriek tomu, že sú to všetko obnoviteľné zdroje, tak "slnečníci", "veterníci" a "bioplynkári" v zásade moc nespolupracujú. Bohužiaľ predstaviteľom štátu a slovenskej mentalite sa darí naplniť veľmi staré heslo "rozdeľuj a panuj". Nelegitímne zásahy štátu prostredníctvom ÚRSO ale zomkli zástupcov viacerých asociácií a profesných združení z oblasti OZE. Títo sa dali dokopy a napísali na Európsku komisiu o stave na Slovensku. Viac tu: http://www.energie-portal.sk/Dokument/vyrobcovia-energie-z-oze-pisu-do-bruselu-kvoli-g-komponentu-101754.aspx.Despite the fact that they are all renewable and "Sun", "Wind" and "Biogas" in principle are not very cooperative. Unfortunately Heads of State and Slovak mentality thrives meet a lot of old motto "divide and conquer". However illegitimate state intervention through ÚRSO help representatives of several professional associations and cooperative of RES stand together. They got together and wrote to the European Commission about status of Slovakia. More here: http://www.energie-portal.sk/Dokument/vyrobcovia-energie-z-oze-pisu-do-bruselu-kvoli-g-komponentu-101754.aspx.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek