Ústavný súd rozhodne v najväčšom elektroenergetickom spore v histórii Slovenskej republiky

Veronika Galeková
21. 06. 2016Dňa 22.6.2016 bude pojednávať Ústavný súd v Košiciach o protiústavnosti platby za rezerváciu výkonu výrobcu elektriny, tzv. G-komponentu. Takmer tretina poslancov NR SR považuje takýto poplatok za protiústavný a likvidujúci výrobcov zelenej energie. BRATISLAVA, 21. júna 2016 - Najväčší spor v elektroenergetike na Slovensku sa po viac ako dvoch rokoch blíži ku koncu. Napadnutie predpisu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zjednotilo v roku 2014 až 45 poslancov zo všetkých opozičných strán, , ktorí podali spoločne so zástupcami viac než 30 priemyselných podnikov podnet na Ústavný súd, ktorý bude o poplatku likvidujúcom zelenú energiu pojednávať dňa 22.6.2016 o 10:00 hod. v Košiciach. „Pred dvoma rokmi sme sa rozhodli podporiť odstránenie nespravodlivosti, nesystémovosti a predovšetkým protiústavnosti, na ktoré nás upozorňovali aj slovenskí výrobcovia energie, ktorých takto nastavený systém znevýhodňuje,“ upozorňuje Erika Jurinová. „Pevne verím, že nakoniec zvíťazí zdravý rozum a výrobcovia elektriny sa dočkajú spravodlivosti a odškodnenia,“ hovorí Alojz Přidal (KDH), ktorý ešte ako poslanec NR SR podnet inicioval a zozbieral potrebné podpisy. G-komponent je platba za rezerváciu kapacity pre elektrinu vo vedení, ktorú štandardne platia spotrebitelia, aby boli všetky účasti elektrickej sústavy schopné dodať maximálny objem elektriny v prípade potreby. V roku 2013 však ÚRSO rozhodlo, že takýto poplatok zavedie aj na stranu výrobcov, čím sa za jedno pripojenie platí dvakrát, pričom veľká časť výrobcov prístup do sústavy ani nevyužíva. „Hovoríme tu o duplicitnej platbe. Predstavte si situáciu, keď za diaľničnú známku neplatí len majiteľ auta, ale aj výrobca. Navyše len ten slovenský,“ vysvetľuje Karol Galek. Nadradená legislatíva EÚ síce takýto poplatok jednotlivým štátom zaviesť dovoľuje, no len vo výške 0,5 €/MWh. ÚRSO ale stanovilo komplikovaný mechanizmus, vďaka ktorému platia niektoré elektrárne až 20 €/MWh, čím sú výrazne znevýhodňované oproti iným skupinám výrobcov elektriny. Zsolt Simon vyzval ústavných sudcov, ktorých väčšinu nominovala politická strana SMER, aby rozhodovali v duchu Ústavy Slovenskej republiky a nie podľa zadania SMER-u. Vyhláška bola navyše prijatá v skrátenom pripomienkovom konaní, čím bolo porušené právo verejnosti podieľať sa na legislatívnom procese. Ako uviedol poslanec Miroslav Beblavý: „Ústava SR neumožňuje zavádzať nové poplatky podzákonnou normou, preto je G-komponent podľa nášho názoru protiústavný.“ V dôsledku toho ostávajú znevýhodnení hlavne výrobcovia zelenej energie, ktorým je takýmto spôsobom protiprávne znižovaná Zákonom o podpore obnoviteľných zdrojov energie garantovaná podpora na 15 rokov v stabilnej výške. Týmto dochádza aj k porušeniu princípu nedotknuteľnosti vlastníctva, keďže taký nárok výrobcu elektriny sa považuje za vlastníctvo chránené ústavou a Európskym dohovorom. „Ústavný súd má svojím rozhodnutím možnosť dokázať, že štát má skutočný záujem podporovať domácich podnikateľov, ktorí bývajú v porovnaní so zahraničnými investormi často znevýhodňovaní prostredníctvom protiprávnych poplatkov,“ ozrejmuje Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE. „Rozhodnutie súdu má zároveň možnosť významne posunúť Slovensko bližšie k energetickej nezávislosti,“ dodáva Veronika Galeková. https://www.youtube.com/watch?v=lXgVBdVbJ68&feature=youtu.be Video z tlačovej konferencie v NR SR

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek