ÚRSO schované za MHSR opäť likviduje solárny priemyselÚRSO schované za MHSR opäť likviduje solárny priemysel

SAPI
10. 12. 2012Najnezávislejší úrad (zrejme) na svete - slovenský Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a priatelia OZE v tomto úrade sa rozhodol opäť zakročiť voči OZE a zrejme pomohol pripraviť nekompetentnú, neodbornú a narýchlo ušitú novelu zákonu o OZE 309/2009, ktorej oficiálnym predkladateľom je však MH SR. A ako inak, nutne v skrátenom legislatívnom konaní. Je verejným tajomstvom aj medzi politikmi, že zákon platný necelé 3 roky je na úrovni trhacieho kalendára, je výsmechom toho, ako by mal zákonodarný proces vyzerať a bol už toľkokorát novelizovaný - vďaka čomu je nečitateľný, že sa uvažuje o úplne novom zákone o OZE. Každopádne ide o snahu ako opäť zlikvidovať najmä slnečný priemysel - opäť klamstvami ako zabrániť vplyvu na konečnú cenu pre spotrebiteľa a pod. Na toto môžeme len uviesť, že cena elektriny od nového roku poklesne o vyše 3%. Ako môže fotovoltika teda mať vplyv na konečné ceny v súčasnosti, keď najviac inštalácií bolo v roku 2011 a tento rok sa inštalovala iba 3% z množstva v roku 2011? Toto je najlepší dôkaz toho, že aj keď fotovoltiky pribúda, vplyv nemá žiaden, keď cena elektriny dokáže klesať. Ako môže mať v súčasných podmienkach nižšej "dotovanej" ceny ako bežnej trhovej ceny za elektrinu (119,11 € za MWh verzus 150 € za MWh) vôbec nejakých vplyv na koncové ceny? Kedy konečne pochopíme, že klesla v prvom rade cena na celosvetovom trhu v dôsledku krízy, ďalej ide o podporu uhlia v SR a zbierku pre národný jadrový fond? Záhadou stále ostáva, prečo je pre MH SR a zvlášť (nezávislého!) p. Holjenčíka problém konečne pripraviť jednoduchú novelu, kde by stálo: od teraz zakazujeme akúkoľvek výrobu zelenej energie, pretože sa nám jednoducho nehodí. Bolo by to to isté ako teraz, len by si ušetrili kopec zbytočných strán papiera a výraz hlupákov, ktorý pred odbornou verejnosťou majú. Pikantné ďalej je, že máme napr. stanovisko MH SR (a SEIA), kde súhlasí s naším vysvetlením inštalovaného výkonu. Ani nie o pol roka, to isté ministerstvo pripraví "akože" vlastný materiál, kde je to stanovisko už úplne iné. Čo sa zmenila na všetkých elektrárňach za pol roka technológia? Viacero bodov, ktoré táto novela rieši, SAPI celý rok rozporovalo s ÚRSO, písalo sťažnosti na riešenie jednak do NR SR a aj na MH SR. Taktiež jedným z bodov bolo aj podanie na Generálnu prokuratúru SR. Ako vidno, náš odborný potenciál je na mieste, rovnako ako aj naše sťažnosti. Keďže táto novela rieši všetky tieto nezákonnosti, na ktoré sme upozorňovali, ale bohužiaľ nápravy sme sa nedočkali. MH SR nám radšej neodpovedalo, s nespokojným občanmi v zastúpení SAPI si jednoducho poradí tak, že si napíše nový zákon a "nepresnosti" posvätí. No a "naše" ÚRSO je tak nezávislý orgán, že na neho neplatia ani zákony SR. Resp. v prípade problémov si pripraví také, ktoré potrebuje. Takže čierne už bude biele. Tu nájdete návrh tejto brilantnej novely už v NR SR: Ak máte chuť vyjadriť svoju nespokojnosť, pridať sa k protestu a pod - informujte novinárov, napíšte poslancom, ozvite sa nám. Reakcia SAPI na túto novelu: Vláda pripravuje ďalšiu bariéru proti slnečnej energii Reakcia Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu na navrhovanú novelu zákona 309/2009. Výrobcovia elektrickej energie zo slnka a z iných obnoviteľných zdrojov sa presne na Mikuláša dočkali od vlády ďalšieho nemilého prekvapenia. Navrhovaná novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie 309/2009, ktorá navyše smeruje do parlamentu v zrýchlenom legislatívnom konaní, bude znamenať ďalšiu prekážku pre slnečnú energiu a jej využívanie. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) so znepokojením prijala fakt, že sa podľa vládneho návrhu bude podpora vzťahovať už len na strešné fotovoltické inštalácie do 30 kW namiesto doterajších 100 kW. Ešte viac nás však mrzí, že sa do právnej normy dostali sporné ustanovenia, ako napríklad spôsob, ktorým sa určuje výkon inštalácie. Dlhodobo sme upozorňovali, že za rozhodujúci nemožno považovať výkon samotných fotovoltických panelov, ale výkon celého zariadenia vrátane striedača (čo napokon potvrdzuje fakt, že až za striedač sa inštalujú merače elektriny). Tento zdanlivý detail sa stal predmetom dlhodobých sporov s Úradom pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý neodôvodnene prenasledoval výrobcov energie kontrolami a sankciami. Teraz hrozí, že sa tento scestný a neodborný výklad ocitne v schvaľovanej novele. Nejde pritom o prvý svojvoľný postup štátnych inštitúcií. Stačí spomenúť sporné zníženie výkupných cien z fotovoltických zariadení uprostred regulačného obdobia – k 1. júlu tohto roka. Predkladatelia odôvodňujú svoj návrh okrem iného potrebou „obmedziť nekalé praktiky niektorých výrobcov elektriny“, a „znížiť dopady na koncového odberateľa elektriny“, čo dokazuje, že štát sa na obnoviteľné zdroje energie opäť raz pozerá ako na nepriateľov. Hoci napríklad slnečnú energiu využívajú prevažne domácnosti a malí uživatelia. V ostatných krajinách EÚ, ale aj v USA alebo v Číne sa obnoviteľné zdroje energie tešia politickej podpore a zaznamenávajú dynamický rast. Na celom svete v roku 2011 pribudlo 29,7 gigawattov fotovoltických inštalácií, z čoho až 21,9 GW bolo v Európe, čo v porovnaní s rokom 2010 predstavuje medziročný nárast o 75 %Koľko priemyselných odvetví sa dnes môže pochváliť 75-percentným rastom? Je dokázané, že podpora obnoviteľných zdrojov má pozitívny vplyv na zamestnanosť a na ekonomiku. Navyše vyplýva z potreby znižovať objem emisií – len nedávno svetovú verejnosť znepokojila správa Svetovej banky, podľa ktorej dosiahla koncentrácia skleníkových plynov rekordné hodnoty a svetu hrozí globálne oteplenie o 4 stupne počas 21. storočia. Ako chce na tieto skutočnosti reagovať slovenská vláda? Tým, že slnečnej energii a ďalším obnoviteľným zdrojom hádže polená pod nohy? Očakávame, že výsledná podoba prijatého zákona bude zohľadňovať odôvodnené pripomienky výrobcov energie zo slnka a ďalších obnoviteľných zdrojov. Rovnako očakávame, že vláda bude vychádzať v ústrety občanom, ktorí sú alebo chcú byť majiteľmi vlastných zdrojov energie. Títo občania nezastupujú nijakú lobby, ale chcú získavať energiu ekologicky i ekonomicky. Energetická nezávislosť občanov napokon posilňuje aj energetickú sebestačnosť krajiny, čo znamená, že je nepochybne verejným záujmom. Pripravovaná novela zákona, však vyvoláva dojem, že jej cieľom je posilnenie pozície energetických monopolov, čo v žiadnom prípade za verejný záujem považovať nemožno.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek