Trošku recesie do "oznámení"

Pavel Šimon
19. 03. 2015Situácia pre tých čo im bola odobratá podpora na rok 2015 je skutočne vážna, ale pomaly sa blíži aj 15. 8. 2015. Preto treba myslieť na to, že ak chcete podporu v roku 2016 tak do 15. 8. 2015 by mali RDS aj ÚRSO mať od vás oznámenie o záujmu poberať podporu a výšku budúcoročnej dodávky. Avšak skúsenosti z Akcie 1508 ukazujú, že jedno doručenie nestačí. Môžu ho zaprieť. Preto v diskusii k inému článku napísali, že to už teraz dávajú do faktúry. A ja odporúčam ak budete mať akúkoľvek listovú, mailovovú alebo telefonickú komunikáciu s ÚRSO alebo RDS, vždy im dať aj informáciu: “Týmto vám oznamujeme, že aj v roku xxxx (napísať nasledujúci rok) žiadam o podporu podľa § 3 ods. 1. a do RDS dodám asi ZZZZ MWh. Súčasne je tento oznam nutné brať ako moje splnenie si povinnosti podľa zákona č. 309/2009 Z.z. §4. odsek (2) písm. c).” Ak vám na takúto komunikáciu odpovedia je to potvrdené prijatia oznámenia. A už nebude možné sa vyhovoriť, že to nedostali. Dajte si to do podpisu v maily, na faktúry, do listov - všade. I na komunikáciu s týmito subjektami, ktorá nijako nesúvisí s podporou, ale týka sa vás ako výrobcu. Pri tom množstve komunikácie už nebudú mať uhnutia. Je to trochu švejkovské riešenia, ale vzhľadom na môj pôvod sa mi páči a je efektívne. A aj si uvedomia (časom), že toto hlásenie je nezmyslené. Po 15. 8. 2015 treba iba vymeniť rok a už začínate plniť oznámenie na nasledujúci kalendárny rok.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek