Súd rozlúskol jednu z najväčších energetických káuz

Ivana Kukanová
02. 06. 2017Dnes, 2. júna 2016 padlo prvé rozhodnutie v jednej z najväčších káuz v energetike na Slovensku.  „Okresný súd Žilina rozhodol, že distribučná spoločnosť je povinná vrátiť výrobcovi elektriny zo slnečnej energie platby za prístup do distribučnej sústavy, ktoré od neho niekoľko rokov protiprávne vyberala. Máme radosť z toho, že aj týmto dôležitým rozhodnutím súdu v Žiline sa približujeme ostatným krajinám EÚ, ktoré férovým spôsobom podporujú obnoviteľné zdroje energie,“ povedal Pavol Poláček, majiteľ advokátskej kancelárie, ktorá zastupuje výrobcov.   V roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví zaviedol svojou vyhláškou platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Túto spornú platbu výrobcovia elektriny uhrádzali príslušnej distribučnej spoločnosti. Distribučné spoločnosti túto platbu od výrobcov elektriny vyberali bez akejkoľvek zmluvy a bez ohľadu na to, či výrobca prístup vôbec využíva. V roku 2014 skupina 45 poslancov napadla vyhlášku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví na Ústavnom súde. V roku 2016 Ústavný súd zrušil spornú časť vyhlášky, ktorá povinnosť platiť G-komponent zaviedla. Platby, ktoré distribučné spoločnosti niekoľko rokov protiprávne vyberali však výrobcom nevrátili. Navyše distribučné spoločnosti túto platbu fakturujú aj naďalej. „Postup distribučných spoločností vzbudzoval údiv, hnev a u niektorých aj rezignáciu. Výrobcovia boli odkázaní obrátiť sa na slovenské súdy a dnes sa ukázalo, že ich trpezlivosť sa vyplatila. Okresný súd Žilina svojím dnešným rozhodnutím potvrdil, že aj veľkí hráči musia dodržiavať pravidlá. Distribučná spoločnosť musí výrobcovi elektriny vrátiť už uhradené platby, ktoré od neho protiprávne požadovala niekoľko rokov. Voči rozhodnutiu sa distribučná spoločnosť môže odvolať na krajský súd. Jasné, presvedčivé a odborné odôvodnenie rozhodnutia však dáva silnú nádej, že Krajský súd v Žiline nebude mať dôvod korigovať závery okresného súdu,“ odkázal Poláček. Pre viac informácií: Pavol Poláček, ppolacek@polacekpartners.sk, 0908 625242

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek