Strata podpory + prevzatie zodpovednosti za odchýlku + SSE-D a.s.

Pavel Šimon
24. 11. 2015SSE-D a.s. začala výrobcom elektriny z OZE, ktorým odobrala podporu (náš názor - nelegálne) na rok 2015 zasielať listy ohľadom prevzatia zodpovednosti za odchýlku. V tejto súvislosti sa vyjadrujú, že výrobca, ktorému odobrali podporu výkupom elektriny na straty a doplatkom prišiel aj o podporu prevzatím zodpovednosti za odchýlku. Dokonca sa vyhrážajú účtovaním zvýšených nákladov a oznámením na ÚRSO. Požadujú do 14 dní od doručenia listu oznámiť akým spôsobom má výrobca prevzatú zodpovednosť za odchýlku.

Vysvetlenie podpory

SSE-D argumentuje, že prevzatie zodpovednosti je na základe ich povinnosti zo zákona a na základe zmluvy. A to je práve vec v, ktorej nemajú pravdu: - podľa zákona o podpore OZE v prípade nesplnenia oznamovacej povinnosti si výrobca nemôže uplatniť podporu odberom elektriny za cenu elektriny na straty a doplatkom, podpora formou prevzatia zodpovednosti za odchýlku prevádzkovateľom regionálnej distribučnej sústavy týmto nie je dotknutá; - právu výrobcu na podporu formou prevzatia zodpovednosti za odchýlku, zodpovedná povinnosť prevádzkovateľa regionálnej distribučnej sústavy prevziať zodpovednosť za odchýlku, - v zmysle § 5 ods. 6 písm. a) Zákona o podpore OZE je možné spájať spájať podporu formou prevzatia zodpovednosti za odchýlku s uzatvorením zmluvy o dodávke elektriny iba v prípade ak takáto zmluva existuje. V prípade ak nedošlo k uzatvoreniu tejto zmluvy zo strany SSE-D, keď o jej uzavretie výrobca požiadal, máme za to že prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy je povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku a ta týmto účelom predložiť výrobcovi iný návrh zmluvy.

Ako reagovať?

V každom prípade písomne, tak aby ste mali dôkaz. Bohužiaľ sa z normálnej komunikácie zmluvných partnerov stala papierová vojna. V odpovedi treba:
  1. vyzvať SSE-D na dodržiavanie zákona vo význame, že sú povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku podľa §3 ods. (1) písm. d) zákona 309/2009 Z.z. Toto právo vám nebolo odňaté, pozastavené a pod.
  2. vyzvať SSE-D aby vám navrhli legálny spôsob ako si naplnia svoju povinnosť podľa § 5 ods. (6) písm. a), nakoľko táto povinnosť SSE-D nebola zrušená.

Dodatok

I napriek tomu, že skutočnosti boli konzultované s našimi právnymi poradcami, je článok iba informatívny a skutočnosti v ňom uvedené nie je možné považovať za právne rady. SAPI nemá oprávnenie poskytovať právne poradenstvo.  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek