Stanovisko k ponuke od advokátskej kancelárie Štefanka partners

Ivana Kukanová
29. 05. 2017obraciate sa na nás so žiadosťou o stanovisko k ponuke, ktorú dostávate od advokátskej kancelárie Štefanka Partners a kde figurovalo meno SAPI.
S touto kanceláriou, resp. ich zástupcom p. Zubercom som mala stretnutie kvôli možnej spolupráci.
Aktuálne sme sa však na žiadnej forme spolupráce nedohodli - a naďalej všetky právne záležitosti pre SAPI rieši výhradne advokátska kancelária p. Poláčka. Naši členovia sú buď zastupovaní vo svojich sporoch kanceláriou p. Poláčka - alebo svojimi vlastnými advokátmi.
Z našej strany nebol poskytnutý ani žiaden zoznam postihnutých výrobcov. Údaje sú zrejme z verejne dostupných zdrojov.
V oslovovacom liste bolo síce uvedené meno SAPI tak, že to navodzovalo dojem, že ide o nejakú spoluprácu - túto AK som však požiadala, aby to upravili a meno SAPI odtiaľ odstránili.
Na margo ponuky na zastupovanie len na základe success fee (teda odmeny v prípade výhry) chcem uviesť, že trvanie týchto sporov je časovo aj finančne náročné. Takéto zastupovanie môže byť praxou pri veľkých právnych kanceláriách a takomto type dlhotrvajúcich sporov.
Je preto dôležité dohodnúť podmienky spolupráce tak, aby sa v čase nemenili a až do uzavretia sporu boli platné.
Záverom konštatujem, že žiadnu osobnú skúsenosť v oblasti energetiky s touto kanceláriou nemám, ani členovia VV - a teda je na zvážení členov, ako sa rozhodnú.
Veronika Galeková,
riaditeľka

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek