SMS-Servis Montáž Solár s.r.o.

Veronika Galeková
30. 09. 2015SMS-Servis Montáž Solár s.r.o. Firma SMS-Servis Montáž Solár s.r.o. sa zaoberá údržbou centrálnych aj decentrálnych fotovoltických elektrární. Firma sa podielala na výstavbe 17ks fotovltických parkov. Momentálne je zazmluvnená so 41ks fotovoltickými elektrárňami. V rámci údržby sa tiež vykonávajú revízie zariadení. Firma má oprávnenie na činnosť v rozsahu NN, VN bez obmedzenia, aj do výbušného prostredia, inštalatér fotovoltických systémov podľa zákona 309/2009. www.smssk.sk smslogo

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek