Rozhovor denníka SME s riaditeľkou SIEA o 2. kole projektu Zelená domácnostiam

Veronika Galeková
01. 03. 2016Na denníku SME bol uverejnený 19.2.2016 rozhovor s generálnou riaditeľkou SIEA Svetlanou Gavorovou o 2. kole dotácii projektu Zelená domácnostiam. Rozhovor v pôvodnom znení:

Nabúrali sa roboty do systému, ktorý prideľuje Ficove zelené dotácie? Prečítajte si, čo hovorí šéfka SIEA

Pri druhom kole podávania žiadostí o dotácie na zelenú energiu z druhého sociálneho balíčka vlády sa vyskytli podozrenia z manipulovania. Onedlho bude spustené tretie kolo. Svetlana Gavorová, generálna riaditeľka Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, tvrdí, že roboty do ich systému nezasiahli. Pri druhom kole dotácií sa vyskytlo podozrenie, že žiadosti o poukážky vypĺňali roboty. Tvrdíte, že to tak nebolo. Na základe čoho to viete vylúčiť? „Jednoznačne sme odmietli, že by do vypĺňania a odosielania poukážok boli zapojené roboty. Jednak preto, že sme použili v rámci formulára žiadosti o poukážku takzvanú re-kapču, čiže ochranný prvok voči robotom.  Následne po uzavretí kola sme si vyhodnotili dostupné údaje či už o intenzite zadávania počtu  poukážok v rámci daného časového úseku, ako aj iných údajov napríklad unikátnych návštevníkoch stránky. Z tohto sme mali za jednoznačne preukázané, že roboty neodosielali žiadosti automatizovane.“ Každý systém sa dá prelomiť, máte stopercentnú istotu, že roboty tam neboli? „Pri použití robota by sme očakávali, že za prvú hodinu budú naklikané tisícky žiadostí.  Počet a čas zadávaných žiadostí mal klesajúci charakter. Prvú hodinu ich nebolo viac ako tisíc. Pri robotoch by to bolo jednoznačne oveľa vyššie číslo. A intenzita by sa sústreďovala do prvých hodín.“ Spomínali ste ale, že to malo klesajúci charakter, väčšina žiadostí bola teda podaná v prvé hodiny. „Počet žiadostí sa od spustenia pohyboval medzi 900 až tisíc za hodinu. Ak by bol nasadený robot, tak by to určite mohli byť aj  tri tisícky a viac.“   Robot mohol byť nastavený aj tak, aby požiadal len tisíc žiadostí. „Žiadosti z podobnej mailovej adresy sa začali podávať až po viac ako hodine.“ Roboty sa dajú ale naprogramovať tak, aby neposielali žiadosti z jednej mailovej adresy. „Zvýšený dopyt sme mali z jedinej emailovej adresy a tá nebola v takej intenzite, že by v rámci krátkeho časového úseku enormne narástla, ale bola postupná.“ Viete garantovať, že na vypĺňanie žiadostí neboli nasadené roboty? „Máme potvrdenie o tom, že v priebehu žiadania nebol použitý robot. Je to analýza, ktorú urobil prevádzkovateľ systému (stránky). Samozrejme, vždy musíte pripustiť, že nič nefunguje stopercentne. Ale re-kapča je systém, ktorý vyvinul Google. Je to jeden z najsofistikovanejších systémov, ktoré sa v takýchto situáciách aktuálne využívajú. Nie sme IT experti, ale prečo by sme mali nechať vyvíjať nejaký lepší systém, ako je tento.“ Pochybnosti o korektnom prideľovaní dotácií vznikli aj preto, že ľudia získavali vysoké poradové čísla. Tvrdíte, že to je preto, že číslovanie žiadostí pokračovalo po prvom kole a nezačalo odznova. Prečo? Žiadosti o poukážky sa môžu podávať výlučne cez elektronický systém, ktorý automaticky zabezpečuje evidenciu. Žiadostiam boli od prvého kola v rade prideľované čísla a po prvom kole (aj spolu s chybnými zadaniami) sme skončili okolo čísla 2430. Kolá sú otvorené súbežne. Pre nás bolo absolútne nelogické, ani sme neuvažovali nad tým, že by sme pre ďalšie kolo znovu začínali jednotkou a mali tak v obehu dve žiadosti s rovnakým registračným číslom. Mohli sme však na to žiadateľov upozorniť.“ Prečo ste to neurobili? „Pre nás to bolo jednoznačné. Ani sme nemali dôvod o tom pochybovať.“ Z druhej strany to ale nemusí byť jasné. „Nikto voči tomu nenamieta. Teraz vieme, že by bolo určite vhodné o tom informovať na začiatku.“ Pri treťom kole budete o tom viac informovať? „Samozrejme. Treba mať ale na zreteli, že je to pilotný projekt. My sa s každým kolom učíme a vyhodnocujeme podnety.“ Neuvažovali ste, že by tie poukážky mali iný číselný kód, aby bolo jasné, že nejde o poradové číslo? „Zatiaľ sme nad zmenou neuvažovali. Aj preto, že sledujeme počet poukážok, ktoré by sme chceli mať vydané a uplatnené. Pre nás by takéto číslovanie mohlo byť komplikáciou, ale nevylučuje iný prístup v ďalšom kole.“ Viete konkretizovať ten iný prístup? „Nie.“ Môžete garantovať, že nebolo zmanipulované ani vyhodnocovanie žiadostí poukážok, teda kto dostane dotáciu a kto nie? „Jednoznačne odmietame akékoľvek zásahy do elektronického spracovávania a vyhodnocovania poukážok. Vyhodnocovanie sa dialo na základe dvoch princípov, na základe poradia, v akom nám boli doručované jednotlivé potvrdzujúce emaily k podaným žiadostiam, a potom na základe takzvaných uprednostňujúcich kritérií. Systém je nastavený výlučne na elektronické zoraďovanie. Pri takom množstve poukážok by to inak ani nebolo možné.“ Ako vyhodnocovanie v praxi funguje? „Systém je úplne nezávislý od nás. Zadané údaje sú v súlade s podmienkami, ktoré sú zverejnené na našej webovej stránke od začiatku projektu.“ Čiže prideľovanie dotácií vyhodnocuje elektronický systém na základe dát, ktoré ste do neho dali? „Zásady vyplývajú z operačného programu.“ Áno, ale vy ste ich tam zadali. „Samozrejme. Systém bol od začiatku nastavovaný tak, aby zohľadňoval tieto uprednostňujúce zásady. Je nutné si uvedomiť, že projekt mal byť dlhodobý, do roku 2018. S tým, že optimálny stav by bol, ak by nám priebežne v niekoľkých mesiacoch či týždňoch dochádzali žiadosti o poukážku. Žiadateľ by si tak ani nemusel uvedomiť zmenu poradia pri uplatňovaní uprednostňujúcich  kritérií a poukážku by dostali všetci. Toto sa však zatiaľ nestalo, preto vznikli tieto negatívne úvahy.“ Čiže, ak by sa objavilo viacero rovnakých požiadaviek, rozhodne o priznaní dotácie čas potvrdenia žiadosti? „Áno, rozhodne to, kedy nám prišiel potvrdzujúci email. Nie podľa čísel, ale podľa času potvrdenia odkazu v maili.“ Domácnosť podá žiadosť s číslom šesť, ale v konečnom dôsledku môže byť prvá, pretože prvá  odklikla mail? „Áno.“ Mail príde okamžite? „Do pár minút.“ Aké sú ďalšie uprednostňujúce pravidlá? „Zohľadňuje sa, či pri zariadeniach na využívanie tepla domácnosť vykonala úsporné opatrenia, či má prístup pri výrobe tepla k využívaniu systémov centralizovaného zásobovania teplom a či plánuje využiť akumuláciu pri výrobe elektriny.“ Kde všade boli zverejnené tieto pravidlá a uprednostňujúce kritériá? „Okrem web stránky, ktorú sme spustili niekoľko mesiacov pred začatím komunikovali na šiestich seminároch.“ Aj pre domácnosti? „Semináre boli pre širokú verejnosť.“ Koľko ľudí bolo na týchto seminároch? „Zvyčajne 150, na jednom 270.“ Väčšinou to boli zhotovitelia? „To nevieme.“ Komunikovali ste tieto informácie ešte nejakým iným spôsobom? „Poslali sme desiatky tlačových správ médiám a prostredníctvom newslettra aj záujemcom o projekt. Vo väčšine sme upozorňovali na podmienky podpory. O nutnosti prečítať si podmienky hovorili domácnostiam aj naši konzultanti.“ Nemáte dojem, že ste komunikáciu podcenili? „Pri tých komunikačných možnostiach, ktoré sme si nastavili, nie. Opakovane sme upozorňovali na podmienky podpory.“ Čím si teda vysvetľujete to množstvo nespokojných ľudí, ktorí tvrdia, že nevedeli, že uprednostňujúce kritéria sú tak zásadné? „V rámci našich analýz z komunikácie konzultantov sme zistili, že ľudia nečítajú dokumenty, ktoré sa ich týkajú. Určite problém vidíme v nedostatku uvedomenia si dôležitosti podmienok podpory  pred vypĺňaním žiadosti.“ Pred tretím kolom sa budete snažiť robiť niečo inak? „Je to pilotný projekt, s takouto formou nemajú skúsenosti ani domácnosti, ani zhotovitelia. Po každom kole sa snažíme vyhodnotiť, čo by sme mohli zlepšiť a nastaviť to do ďalšieho kola. Ak si identifikujeme, že  by sme mali niečo zdôrazniť, tak si pred tretím kolom vypichneme dôležité témy, o ktorých budeme osobitne informovať, aj inými formami.“ Ako si vysvetľujete, že prvé kolo trvalo štyri dni a druhé niekoľko hodín? „Systém bol postavený tak, že prístup k príspevku má každý, kto sa zaregistruje do systému. Zároveň bola komunikovaná vysoká suma celkovej alokácie 45 miliónov eur na projekt, a až do 115 miliónov eur celkovo. Sume je dostatočne vysoká a pokryje každý dopyt, ktorý na Slovensku v mimo bratislavských regiónoch bude. Projekt bol nastavený ako dlhodobý tak, aby jedno kolo trvalo niekoľko týždňov alebo mesiacov. Ak by nenastal takýto boom, každá jedna žiadosť bude postupne uspokojovaná.“ Problém vidia mnohí aj v tom, že ste možnosť žiadať spustili o 12 hodine. Zmeníte to? „Kolo sme museli spustiť v priebehu pracovného dňa, kedy sú naši konzultanti dostupní pre domácnosti. Nemohli sme ich nechať bez možnosti poradiť sa.“ Konzultanti, ale zrejme pracujú od rána. „Ráno sme ešte vyhodnocovali reakcie na dokumenty, ktoré boli predtým zverejnené. Napríklad manuál k elektronickému vypĺňaniu žiadosti. Následne sme sa rozhodli systém napoludnie spustiť.“ Čo ste ešte vyhodnocovali? „Či netreba napríklad doplniť usmerňujúce informácie na stránku, alebo zverejniť  tlačovú správu.“ Nebola cesta spustiť to v utorok ráno? „Keby taký nápor nebol v prvý deň, tak aj domácnosť, ktorá by sa prihlásila večer, by mala šancu dostať dotáciu. Keď opadne prvotný boom, tak čas spustenia nebude až tak podstatný.“ Prvé kolo ste spúšťali v akom čase? „V dopoludňajších hodinách. Cez pracovný deň.“ Tretie kolo plánujete kedy spúšťať? „Nebolo účelom držať pri tom druhom kole ľudí v pohotovosti. Práve naopak, čas ponecháme aj pre tretie kolo.“ Teda o 12? „Áno.“ Kedy zverejníte zoznam ľudí, ktorí zažiadali o dotáciu? „Zmluvy s domácnosťami, ktoré požiadajú o dotácie, sú zverejňované v rámci centrálneho registra zmlúv v momente uplatnenia poukážky u zhotoviteľa. Až  po preplatení poukážok bude zoznam zverejnený na našej stránke.“ Dobre, ale to nie je zoznam úspešných žiadateľov, ale až ľudí, čo si poukážku uplatnia. „Je citlivé komunikovať zoznam domácností, ktoré sa v najbližších dňoch len budú rozhodovať, ktorému zhotoviteľovi poukážku zveria, pretože by sa mohli stať obeťami konkurenčného boja zhotoviteľov.“ Čiže si myslíte, že po zverejnení zoznamu, budú firmy otravovať a presviedčať domácnosti, aby dali poukážku im? „Pre nás sú najdôležitejší tí, ktorí si poukážku uplatnia, pretože až tam dochádza k reálnej možnosti finančného plnenia, aj z hľadiska dôležitosti preukazovania smerom k verejnosti.“ Ak by ste ho ale zverejnili, neboli by ste obviňovaní z netrasparentnosti. „Nemyslím si, že je namieste takáto špekulácia. Už to je pre nás transparentné, že tí, ktorí si uplatnia z poukážku z hotoviteľa, sa ocitnú v centrálnom registri zmlúv, ktorý je verejne dostupný.“ Prečo sa fotovoltika dostala v uprednostňujúcich kritériách až na tretie miesto? „V operačnom programe máte jasne pomenované uprednostňujúce zásady pre výrobu tepla. A až po nich nasleduje požiadavka uprednostniť  výrobu elektriny s akumuláciou.“ Z akého dôvodu Slovensko uprednostňuje výrobu tepla pred elektrinou? „To je otázka mimo nášho projektu. Súvisí  s inými dokumentmi, ktorými sa musí Slovensko riadiť. Ak si však prečítate energetickú politiku schválenú v roku 2014, zistíte, že využívanie obnoviteľných zdrojov energie pri výrobe tepla má na Slovensku prednosť. Rovnakým smerom sa uberá podpora v celej EÚ. Podporuje sa najmä vykurovanie a teplo -  pred elektrinou. Dôvody sú viaceré.“ Do druhého kola sa vo veľkom zapojili viaceré firmy, napríklad ZSE. Je to v poriadku? „Opakovane sme hovorili, že rozhodnutie je na domácnostiach. Po skúsenostiach z druhého kola vieme, že v takto hromadne vypĺňaných žiadostiach je veľká chybovosť. Budeme apelovať na to, aby si domácnosti rozmysleli, či žiadosť zveria zhotoviteľom.“
Bola ZSE jediná? „V takýchto väčších číslach áno. Boli ešte ďalšie štyri firmy, ktoré ale žiadali v menšom množstve, nechceme ich však konkretizovať. Koľko žiadostí podaných cez ZSE v 2.kole uspelo? „Okolo 500. Celkom sme vydali 3 216 poukážok.“
Celý rozhovor na SME.sk: http://ekonomika.sme.sk/c/20099783/nabuali-sa-roboty-do-systemu-ktory-prideluje-ficove-dotacie-precitajte-si-co-hovori-sefka-siea.html Autori rozhovoru:  ,

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek