Príprava prevádzky na rok 2013

SAPI
12. 07. 2012ZSE-Energia a.s. požaduje od dodávateľov energie vyplnenie podkladov prípravy prevádzky na rok 2013. Ide o predpoklad množstva dodanej energie v čase.

Dôležité je, že túto povinnosť majú len Inštalácie nad 100kWp a to len tie, ktoré celú vyrobenú energiu dodávajú do siete. Majitelia menších inštalácií zo zákona nemusia tieto tabuľky vypĺňať.

Od ostatných majiteľov elektrární ide len o ústretový krok k ZSE, aby vedeli pohodlnejšie plánovať odber elektrickej energie. Tieto údaje sú len informatívne a ZSE ich nebude brať za záväzné. ZSE sú vďačné za každú pomoc pri zjednodušení práce s plánovaním a prevádzkou zdrojov FVE.

Pre nárok na podporu zo zákona 309/2009 z.z.; §3, je určujúce nahlásenie skutočnej výroby za predchádzajúce obdobie.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek