Priemyselné fórum v Karpaczi s účasťou SAPI

Ivana Kukanová
14. 12. 2017V poradí už 3. Priemyselné fórum v poľskom Karpaczi organizoval Východný inštitút (Foundation Institute for Eastern Studies). Dvojdňové podujatie s medzinárodnou účasťou svojím bohatým programom prierezovo pokrývalo mnohé oblasti poľskej ekonomiky. Slovenská asociácia fotovoltiky a OZE bola pozvaná do panelovej diskusie v rámci sekcie Inovácie. Témou panelu bola budúcnosť solárnej energie a jej výhľady. (Is Future Going to be Sunny? The Solar Energy Market Outlook). Za SAPI sa diskusie zúčastnil člen Výkonného výboru Ján Lacko a spolu s Andres Meesa (solárna asociácia v Estónsku), Natalie Bennett (britská Strana zelených), Piotrom Holubowiczom (Seedia), Michalom Skorupom (Innogy Poland) a Jacekom Rynskim (solárna asociácia v Poľsku) otvorili hneď niekoľko zaujímavých tém. Zahraniční účastníci panelu na úvod priniesli pohlaď na OZE, s dôrazom na fotovoltiku a podelili sa o skúsenosti z trhov vo svojich domovských krajinách. Nasledovala debata o perspektívach rozvoja fotovoltiky v európskom priestore s prihliadnutím na vízie Európskej únie v tejto oblasti, pričom sa diskusia dotkla aj významu fotovoltiky v energetickom mixe. Nastala všeobecná zhoda, že momentálne je ekonomicky najvhodnejším riešením aplikovať tzv. aukčný systém pre veľké zdroje a podporiť koncept „prosumers.“ Diskutujúci ale zdôraznili, že každá krajina musí mať jasne zadefinovanú víziu energetickej politiky do budúcna s prihliadnutím na ciele inštalovaného výkonu OZE. V tejto súvislosti tiež odznel názor, že v prípade Poľska je vhodnejší prístup nastaviť technologicky špecifické aukcie zvlášť pre vietor a zvlášť pre fotovoltiku, keďže v tomto geografickom priestore fotovoltika nie je voči vetru konkurencieschopná. Okrajovo sa panelisti dotkli aj opodstatnenosti investícií do tzv. veľkých jadrových elektrární a nových tepelných elektrární. A to predovšetkým z ekonomického hľadiska takýchto projektov, no aj z pohľadu stability a bezpečnosti zabezpečenia primárnych zdrojov pre takéto elektrárne. Panelisti sa zhodli, že fotovoltika má jednoznačne svoje miesto v energetickom mixe európskych krajín. S dostupnosťou nových technológii (storage, blockchain, smartgrid) sa stáva čim ďalej, tým dostupnejšou alternatívou konvenčným zdrojom. Ján Lacko, člen Výkonného výboru SAPI

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek