Predbežná informácia k PI/2018/69 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z.

Ivana Kukanová
23. 03. 2018Začala sa “predbežná informácia” k

PI/2018/69 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Verejnosť sa môže zapojiť do prípravy právneho predpisu formou zasielania podnetov.

​​Riadne pripomienkové konanie prebehne neskôr.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek