Pozrite si ako dopadlo podujatie Slnko v meste!

Veronika Galeková

Juraj Vedej
20. 05. 2016Vrámci 6. ročníka Európskych solárnych dní na Slovensku sa uskutočnila 18. mája pred Euroveou akcia Slnko v meste. SAPI v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre obnoviteľné zdroje a Komorou užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie (KUVOZE) pripravilo informačný stánok a viacero reálnych ukážok. Ľudia mali možnosť vidieť solárne panely, veterné turbíny, vyskúšať si jazdu elektromobilom, či dozvedieť sa podrobnejšie informácie o obnoviteľných zdrojoch energie. Počasie nám prialo a počas krásneho slnečného dňa prišlo množstvo ľudí, ktorí mali záujem vedieť viac o obnoviteľných zdrojoch energie. Vyskúšali si rôzne interaktívne ukážky a povozili sa na elektromobile. Akcia ukázala, že záujem verejnosti o obnoviteľné zdroje narastá a je dôležité aby mali ľudia prístup k dôležitým informáciam. Európske solárne dni 2016 Vrámci podujatia sa uskutočnil brífing, jeho výstupy si môžete prečítať v tlačovej správe SAPI: Slnko je čistý a konkurencieschopný zdroj energie (Tlačová správa SK REA, SAPI a KUVOZE k Európskym solárnym dňom) Európa dosiahla významný míľnik vo využívaní fotovoltiky, keď celková kapacita inštalovaných zdrojov dovŕšila 100 GW. V roku 2005 boli inštalované zdroje s výkonom 3 GW a slnečná energia sa považovala len za doplnkový alternatívny zdroj. V priebehu dekády objem fotovoltických zdrojov v EÚ narástol 30-násobne, takže dnes už ide o pevnú súčasť európskeho energetického systému. „Záujem verejnosti o tento druh energie očividne narastá aj vďaka kampaniam, ako sú Európske solárne dni,“ hovorí Zuzana Furmanczuk, riaditeľka Slovenskej organizácie pre obnoviteľné zdroje energie (SK REA), ktorá Európske solárne dni organizuje. Toto podujatie sa začalo v roku 2002 v troch európskych štátoch, dnes sa doňho zapája 15 krajín EÚ, pričom Slovensko sa ich zúčastňuje už šiesty rok. „Počet organizátorov, ktorí sa na Európskych solárnych dňoch zúčastňujú, je z roka na rok vyšší. Teší ma, že sa zapájajú aj školy, pretože deti nemajú predsudky a jednoducho sa tešia z toho, ako slnečná energia funguje. Tvrdíme, že by sa téma obnoviteľných energii mala dostať už do osnov na základných školách, dokonca by povedomie o nej mohli získať už deti v predškolskom veku,“ dodáva Zuzana Furmanczuk. „Snažíme sa tiež formou takýchto kampaní zvýšiť povedomie o využívaní solárnej energie, vyzdvihnúť jej výhody, motivovať verejnosť a domácnosti a napomáhať zmene užívateľského správania. Spoluorganizátorom Európskych solárnych dní je už šiesty rok Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). „K väčšiemu reálnemu využívaniu slnečnej energie smeruje napríklad program Zelená domácnostiam, ktorý sa spustil minulý rok a umožňuje občanom získať príspevok z eurofondov na vlastný obnoviteľný zdroj energie, teda aj na fotovoltický panel,“ vysvetľuje výkonná riaditeľka SAPI Veronika Galeková. Už v lete by sa malo spustiť druhé kolo tohto programu. „Radi by sme však upozornili, že vďaka technologickému pokroku sa aj na Slovensku oplatí využívať slnečnú energiu aj bez dotácie a bez príspevku. Je to ekonomicky zaujímavé pre každého,“ hovorí Veronika Galeková. „Na povrch Slovenska dopadá 200-krát viac slnečného žiarenia, než je jeho celková energetická spotreba, takže je zrejmé, že slnečnej energie je pre všetkých dosť a že sa jej intenzívnejšie využívanie oplatí.“ Pre porovnanie, na Slovensku vlastný fotovoltický zdroj len cca 1500 domov a celková kapacita zdrojov slnečnej energie predsatvuje 550 MW. Znamená to, že podiel Slovenska je asi 0,5 percenta (pre porovnanie, podiel obyvateľov SR v EÚ je 1 percento). Významnou súčasťou využívania obnoviteľných zdrojov energie sú elektromobily. „Elektromobilitu vnímame ako nevyhnutný krok, ktorým by sa mal uberať automobilový priemysel už aj vzhľadom na potrebu znižovať objem emisií,“ hovorí Matúš Stankovič z Komory užívateľov a výrobcov obnoviteľných zdrojov energie. „Rokovali sme so Združením automobilového priemyslu a naša komora bude vyvíjať snahu, aby sa prisľúbená podpora na rozvoj tohto odvetvia využila efektívne. Teda aby si Slovensko do roku 2020 splnilo svoj záväzok a malo dovtedy 10-tisíc prihlásených elektromobilov. Podpora na jeden elektromobil by mala dosahovať asi 4 až 5-tisíc eur.“ Bez obnoviteľných zdrojov energie nie je možné: Tento cieľ sa nedá dosiahnuť bez obnoviteľných zdrojov, z ktorých má do roku 2030 pochádzať najmenej 27 percent celkovej spotreby energie v EÚ. Už dnes je zrejmé, že obnoviteľné zdroje energie predstavujú nielen čistý, ale aj konkurencieschopný zdroj energie, ktorý nepotrebuje dotácie ani iné formy podpory – s výnimkou prehľadného a predvídateľného právneho a podnikateľského prostredia a rovnosti šancí.   Európske solárne dni 2016  

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek