Okresné súdy zohľadňujú rozhodnutie Ústavného súdu v kauze G-komponentu

SAPI

Juraj Vedej
22. 11. 2017Aj keď v kauze G-komponent už prvé rozhodnutia okresného súdu padli, distribučné spoločnosti ich naďalej ignorujú. Ďalším dôležitým míľnikom bude teraz rozhodnutie Krajského súdu v Žiline o prvom odvolaní. Vážnosť situácie si uvedomujú aj distribučné spoločnosti.

O protiústavnosti právnej úpravy G-komponentu rozhodol Ústavný súd SR ešte v roku 2016. Toto rozhodnutie výrazne pomohlo viacerým výrobcom, ktorí sa domáhali vrátenia platieb na súde. Mnohí ďalší sa k nim pridali. V súčasnosti prebiehajú desiatky súdnych sporov, pričom tie sa pre výrobcov vyvíjajú priaznivo. Vo viacerých sporoch už padlo rozhodnutie okresného súdu, ktoré zaviazalo distribučnú spoločnosť vrátiť vyberaný G-komponent. „Jedná sa o veľmi náročné súdne spory a je potrebné oceniť sudcov, ktorí problematiku skúmajú do hĺbky a neboja sa rozhodnúť v prospech drobných výrobcov bojujúcich proti veľkým spoločnostiam so silným zázemím,“ konštatuje Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners.

Poplatok s názvom G-komponent vstúpil do platnosti 1.1.2014 a jeho výška sa odvíja od inštalovaného výkonu zariadenia. Napríklad v prípade zariadenia na výrobu elektriny s inštalovaným výkonom 1 MW ročná výška G-komponentu predstavuje sumu približne 20 000 EUR. Podľa rozhodnutia Ústavného súdu SR nemusia výrobcovia elektriny bez zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny platiť tento poplatok. Toto rozhodnutie je tiež základom pre vrátenie už uhradených platieb. „Myslím si, že na Slovensku sa oplatí bojovať za svoje práva. Som síce realista, no verím, že aj Dávid môže poraziť Goliáša. Nám sa to na okresnom súde podarilo,“ hovorí Miroslav Puliš, jeden z dotknutých výrobcov elektriny.

Čas len do konca roka

Podľa advokátskej kancelárie Poláček & Partners možno očakávať, že nasledujúci rok padnú v tejto kauze ďalšie rozhodnutia. V týchto konaniach môžu byť, okrem rozhodnutia Ústavného súdu SR, veľmi silným argumentom aj práve už vydané rozhodnutia okresných súdov. Výrobcovia, ktorí ešte žalobu nepodali, by mali zvážiť ďalšie kroky do konca tohto roka. Od januára sa totiž výrobcovia, vzhľadom na premlčanie, nemusia svojich práv dovolať v plnej výške.

„Na Ústavnom súde sme zaznamenali dôležité víťazstvo, ktoré ale ani zďaleka nie je finálne. Distribučné spoločnosti G-komponent naďalej fakturujú a po novom chce tento poplatok štát údajne zaviesť aj na základe zmeny zákona,“ upozorňuje Veronika Galeková, riaditeľka Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). „Je dôležité, aby teraz poškodení výrobcovia začali konať a využili rozhodnutie Ústavného súdu na to, aby získali späť to, čo im distribučné spoločnosti fakturovali protiprávne,“ dodáva Veronika Galeková.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek