Nový výbor asociácieNový výbor asociácie

SAPI
24. 09. 2013Dovoľte mi aby som aj takto oznámil nových členov výboru asociácie. V tajnej voľbe na našom valnom zhromaždení boli zvolení títo členovia výboru:
Zvoleným členom výboru by som aj týmto chcel popriať veľa úspechov v práci asociácie a výboru. Súčasne by som chcel poďakovať bývalým členom výboru za ich prácu, ktorou pomohli budovať priamo asociáciu a nepriamo fotovoltiku na Slovensku.
Zastupca riaditeľky SAPI Pavel Šimon

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek