Nové kolá Zelenej domácnostiam budú vyhlasované každý mesiac

Ivana Kukanová
02. 03. 2017Vážení členovia, radi by sme vás informovali o zmene vyhlasovania kôl vrámci programu Zelená domácnostiam. Iste ste už dostali všetci túto informáciu, jej celé znenie nájdete nižšie. Veľmi nás teší, že zmena na vyhlasovanie kôl častejšie - hoci s menším objemom peňazí sa blíži k tomu, čo sme sa snažili SIEA tlmočiť - a nie jediní, aby bolo možné dávať žiadosti o poukážky priebežne. Celú túto zmenu hodnotíme samozrejme veľmi pozitívne - hoci je jasné, že zo začiatku zrejme bude opäť kolo rýchlu uzavreté, avšak pri každomesačnom opakovaní sme si istí, že to bude plne funkčné a sľúbené európske prostriedky sa dostanú tam, kam patria - teda cez inštalatérov až do domácností. Sme radi, že taktiež nami preferovaný spôsob rozdelení kôl podľa technológií zostal, čo opäť dáva tomu celému väčšiu profesionalitu. Na tomto mieste patrí vďaka všetkým vám, ktorí ste buď podporovali nás, alebo cez iné organizácie, či aj jednotlivo kontaktovali neustále SIEA. Vďaka však patrí aj SIEA, že veľmi rýchlo a promptne vyhodnotila skúsenosti z predošlých kôl, vypočula nielen nás, ale aj ďalšie subjekty a prijala v tomto programe zmeny, ktoré sme si istí, budú na prospech celého programu a všetkých zúčastnených. DÔLEŽITÉ: pre urýchlenie procesu, nezabudnite, že aktuálne kolo sa pre fotovoltiku uzatvára 21. marca 2017, nečakajte s posielaním žiadostí o preplatenie na poslednú chvíľu. Nás však naďalej čaká kopec práce - a momentálne chceme pomôcť zjednodušeniu pripájacieho procesu na jednotlivých distribučných spoločnostiach, ktoré podľa vašich slov sú aktuálne najväčšou prekážkou pri vašej práci. Stále platí, že sa na nás môžete obracať so svojimi postrehmi a nápadmi - veľmi radi ich spracujeme a budeme posúvať ďalej. Veronika Galeková   Skopírované zo stránky www.zelenadomacnostiam.sk:

Od apríla bude SIEA vyhlasovať kolá Zelenej domácnostiam častejšie a pravidelne

1. marca 2017 Ak ešte zhotovitelia nezaslali žiadosť o preplatenie poukážky z projektu Zelená domácnostiam, mali by tak urobiť čím skôr. Platnosť poukážok sa končí v marci. Od apríla bude Slovenská inovačná a energetická agentúra vyhlasovať kolá s menším objemom financií, ale pravidelne každý mesiac. Častejšie a pravidelne vyhlasované kolá by mali obmedziť doručovanie stoviek žiadostí o preplatenie v posledných dňoch platnosti poukážok. Práve tento fakt doteraz bránil priebežnému vyhlasovaniu kôl a vydávaniu poukážok. Slovenská inovačná a energetická agentúra preto pripravuje zmenu vo vyhlasovaní kôl. Cieľom je poskytnúť domácnostiam možnosť požiadať o poukážku vtedy, keď budú na inštaláciu skutočne pripravené. Od spustenia projektu v decembri 2015 SIEA už preplatila vyše 4 500 poukážok v hodnote viac ako 10 miliónov €. Súčasne očakáva a administruje ďalšie poukážky za viac ako 5,3 miliónov €. Priebežné predkladanie žiadostí o preplatenie, ktoré agentúra plánovala od začiatku projektu, bude mať aj ďalšiu výhodu. Keďže prostriedky z európskych fondov na projekt v celkovej hodnote 45 miliónov € nie sú k dispozícii naraz, ale postupne, menšie kolá umožnia skontrolovať a preplatiť väčší počet poukážok, ako v porovnateľnom období doteraz. Plánovaný systém častejších kôl s nižšou alokáciou môže znamenať, že spočiatku bude neuspokojených žiadateľov viac a niektorí budú musieť podávať žiadosť opakovane. Kolá by však mali byť vyhlasované priebežne od apríla približne tak, aby každý mesiac bolo vyhlásené aspoň jedno kolo samostatne pre zariadenia na výrobu elektriny a pre zariadenia na výrobu tepla. Časový harmonogram kôl zverejní SIEA v priebehu marca 2017. Aktuálne pracovníci SIEA kontrolujú žiadosti o preplatenie poukážok, ktoré boli vydané v decembri 2016. Zatiaľ bola doručená iba tretina z nich. Domácnosti a zhotovitelia majú ešte k dispozícii 1800 poukážok v hodnote 4,5 milióna € z posledných dvoch kôl. Ich platnosť sa čoskoro skončí, preto sa inštalácie neoplatí odkladať na poslednú chvíľu. Žiadosti o preplatenie poukážok k nainštalovaným fotovoltickým panelom je nutné predložiť do utorka 21. marca 2017. Pri poukážkach na kotly na biomasu, slnečné kolektory a tepelné čerpadlá termín uplynie v stredu 29. marca 2017. http://zelenadomacnostiam.sk/sk/aktuality/od-aprila-bude-siea-vyhlasovat-kola-zelenej-domacnostiam-castejsie-a-pravidelne/

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek