Nová povinnosť nahlasovať výrobu OKTE - doporúčanie SAPI.Nová povinnosť nahlasovať výrobu OKTE - doporúčanie SAPI.

SAPI
03. 05. 2013Podľa vyhlášky ÚRSO 24/2013 bude každý výrobca povinný nahlasovať dennú výrobu a iné údaje samostatne aj spoločnosti OKTE, a.s. V týchto dňoch každý výrobca obdržal návrh zmluvy s "povinnosťou" podpísať ju do 10.5. 2013. SAPI iniciovala stretnutie s OKTE a momentálne pracujeme na pripomienkach k zmluve a prevádzkovému poriadku OKTE, preto všetkým odporúčame zatiaľ nepodpisovať zmluvu, keďže sa bude pravdepodobne meniť k spokojnosti oboch strán. Pre aktuálne informácie sledujte našu webstránku aj naďalej. Na prípadné otázky vám odpovieme na našich kontaktných e-mailoch.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek