Nová koncepcia podpory fotovoltiky na SlovenskuNová koncepcia podpory fotovoltiky na Slovensku

SAPI
10. 07. 2012Združenie SAPI začalo s prípravou nového, v zahraničí overeného konceptu podpory využívania fotovoltiky pre malé zdroje (domácnosti, malé podniky). Tento koncept sme predstavili vedeniu Ministerstva hospodárstva, aj ÚRSO, istý základ pre zakotvenie v zákone sa podarilo presadiť aj v zmene zákona 309/2009, kotorá bude platiť od 1.8. 2012. Nový princíp je založený na jednoduchom zápočte dodanej a odobratej energie. Producent fotovoltickej energie (domácnosť) môže bezplatne zo siete bezplatne čerpať toľko energie, koľko vyprodukuje. Množstvo dodanej a odobratej energie sa započíta. V prípade, že domácnosť odoberie viac ako dodala z FV zariadenia, jednoducho doplatí spotrebovanú energiu. Vyúčtovanie bude prebiehať raz ročne. Ak domácnosť vyrobí viac ako spotrebuje, nebude si môcť uplatniť nárok na odkúpenie vyrobenej energie. Na doladení modelu pracujeme a postupne jednáme aj s ostatnými článkami energetiky na Slovensku. Pozrite si priloženú prezentáciu pre viac informácií najmä o výhodách tak pre občanov, ako aj pre štát:Model podpory FV-2012-final (1).pdf (135,6 kB)

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek