Medializácia a skutočnosť porušovania zákonov vo fotovoltikeMedializácia a skutočnosť porušovania zákonov vo fotovoltike

SAPI
30. 09. 2013ÚRSO v roku 2011 vykonalo kontrolu vyšše 400 FVE, v roku 2012 kontorly zopakovalo, avšak vtedy nielen u vybraných subjektov. Tentokrát u všetkých vtedy funkčných FVE - vyšše 1 200 subjektov. Po dokončení týchto dvoch sérií kontrol od ÚRSO nebola podaná žiadna súhrná správa ako to vlastne dopadlo. Len po kontrole 1 200 FVE od nich zaznelo, že našli vyšše 200 porušení zákona. Tak ako sme však už vtedy argumentovali, že 200 porušení, nie je 200 trestných činnov tak teraz sa ukazuje, že trestných vecí je až 5 (slovom päť). Viď tuto: http://www.energie-portal.sk/Dokument/urso-pri-odhalovani-podvodov-s-vyrobou-elektriny-z-oze-nie-je-velmi-uspesne-101665.aspx. Ako v každom ľudskom obore aj tu sa "asi" nájdu ľudia s nízkým stupňom morálky. ALE tak ako sa snaží ÚRSO prezentovať, nie je fotovoltika rajom podvodníkov. Viac tu: http://www.sapi.sk/news/medializacia-a-skutocnost-porusovania-zakonov-vo-fotovoltike/ÚRSO v roku 2011 vykonalo kontrolu vyšše 400 FVE, v roku 2012 kontorly zopakovalo, avšak vtedy nielen u vybraných subjektov. Tentokrát u všetkých vtedy funkčných FVE - vyšše 1 200 subjektov. Po dokončení týchto dvoch sérií kontrol od ÚRSO nebola podaná žiadna súhrná správa ako to vlastne dopadlo. Len po kontrole 1 200 FVE od nich zaznelo, že našli vyšše 200 porušení zákona. Tak ako sme však už vtedy argumentovali, že 200 porušení, nie je 200 trestných činnov tak teraz sa ukazuje, že trestných vecí je až 5 (slovom päť). Viď tuto: http://www.energie-portal.sk/Dokument/urso-pri-odhalovani-podvodov-s-vyrobou-elektriny-z-oze-nie-je-velmi-uspesne-101665.aspx. Ako v každom ľudskom obore aj tu sa "asi" nájdu ľudia s nízkým stupňom morálky. ALE tak ako sa snaží ÚRSO prezentovať, nie je fotovoltika rajom podvodníkov.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek