Má Lokálny zdroj reálnu šancu prelomiť stop stav na pripájanie nových zdrojov do siete?

Ivana Kukanová
21. 11. 2017Jediný odborný seminár na Slovensku venovaný výhradne obnoviteľným zdrojom, Fotovoltika a OZE v roku 2018 otvoril niekoľko zaujímavých tém. Zástupcovia Ministerstva hospodárstva, všetkých troch distribučných spoločností, SIEA, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, či SAPI diskutovali v panelových diskusiách na témy týkajúce sa programu Zelená domácnostiam, konceptu Lokálneho zdroja, reformy OZE, či európskeho legislatívneho prostredia. Veľmi dôležitou témou pre slovenskú fotovoltiku a OZE je koncept Lokálneho zdroja, ktorý SAPI predstavila koncom tohto leta. Jedná sa o legislatívny návrh možnosti výstavby vlastného zdroja energie v existujúcom mieste spotreby, ktorý je zameraný predovšetkým, na prelomenie už 4 roky trvajúceho „stop stavu“, pričom ambíciou SAPI je, aby sa bolo možné oficiálne pripájať do siete aj väčšie zdroje elektriny avšak za predpokladu, že tieto zdroje nebudú požadovať na svoju prevádzku žiadne dotácie a všetku alebo takmer všetku vyrobenú elektrinu si dokáže výrobca spotrebovať v mieste výroby. V praxi teda výrobca nedodáva prebytky do siete, ktorú tým nezaťažuje. Koncept je momentálne na Ministerstve hospodárstva a odborná verejnosť s nádejou očakáva, že sa ho ministerstvo rozhodne implementovať už do avizovanej novely zákona o podpore OZE, ktorá má zároveň priniesť rozsiahlu reformu systému podpory OZE. V panelovej diskusii, ktorú moderoval Ján Karaba, člen výkonného výboru SAPI a spoluautor konceptu Lokálneho zdroja, diskutovali za Ministerstvo hospodárstva SR Juraj Novák, za Východoslovenskú distribučnú, a. s. Jozef Tomčík, za spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s. Josef Nováček, a za Západoslovenskú distribučnú, a. s. Marián Kapec, člen predstavenstva. Zástupcovia distribučných spoločností a Ministerstva hospodárstva vo všeobecnosti koncept Lokálneho zdroja podporili, no zhodli sa, že niektoré časti tohto nárvhu je potrebné ešte prepracovať. Lokálny zdroj predstavuje možnosť, ako by bolo možné aspoň v do určitej miery odblokovať tzv. „stop stav“, no pre distribučné spoločnosti súčasne predstavuje stratu výnosov z platieb koncových odberateľov za distribúciu. Josef Nováček zo SSE-D tvrdil, že problém pri odblokovaní stop stavu je predovšetkým technický a distribučná sieť nie je pripravená na pripájanie nových zdrojov. S týmto tvrdením sa okrem kolegov z ostatných distribučných spoločností stotožnil aj Juraj Novák z MH SR a dodal, že za technický stav celej siete SR v prvom rade zodpovedá prevádzkovateľ prenosovej sústavy SEPS, ktorého by bolo dobré do tejto diskusie tiež zapojiť. SEPS sa ale  na verejných diskusiách a odborných rokovaniach ohľadne Lokálneho zdroja dlhodobo nezúčastňuje. Distribučné spoločnosti sa vo všeobecnosti, a to aj v súvislosti so stanoviskami zo strany SEPSu, obávajú vplyvu nových variabilných lokálnych zdrojov na stabilitu siete. SEPS totiž avizoval, že si za týmto účelom dal vypracovať komplexnú štúdiu pripojiteľnosti, ktorá ale dodnes nebola zverejnená. Josef Nováček ďalej spomenul, že spoločnosť SSE-D má momentálne do svojej siete pripojených najviac zdrojov, ktoré im produkujú stále väčší deficit financovania ich podpory. Nepriamo tým naznačil, že odblokovanie možnosti pripájania nových zdrojov nemusí byť len čisto technická otázka. Na otázku, čo by sa malo zmeniť, aby Lokálne zdroje mohli byť pripájané do siete, Marián Kapec stručne a výstižne odpovedal, že je potrebné limitovať možnosť dodávky prebytkového výkonu do siete, čím by sa minimalizoval ich spätný vplyv na sieť a zároveň dohodnúť so SEPSom úroveň maximálneho celkového inštalovaného výkonu takýchto zdrojov. Marián Kapec zároveň potvrdil, že jeden z motívov Západoslovenskej distribučnej, a.s. pre podporu Lokálneho zdroja je aj to, aby sa dosiahlo zlegalizovanie tých zdrojov, ktoré sú do siete pripojené bez súhlasu distribučnej spoločnosti. Ministerstvo hospodárstva aj napriek technickým výhradám vníma návrh Lokálneho zdroja pozitívne a plánuje sa mu ďalej venovať. Zostáva ale otázkou, ako veľmi do konceptu vstúpi a či vôbec návrh zaradí do pripravovaných legislatívnych zmien v oblasti OZE. Prispieť by k tomu ale mala aj skutočnosť, že návrh si nevyžaduje žiadnu formu finančnej podpory zo strany štátu.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek