Lokálny zdroj rozprúdil diskusiu medzi odborníkmi

Ivana Kukanová
11. 09. 2017Oficiálne sme predstavili koncept Lokálneho zdroja, na ktorom sme dlho pracovali. Aj prostredníctvom masmédií sa snažíme vytvoriť o našom návrhu diskusiu. Objavili sa aj prvé negatívne ohlasy zo strany SZVT, ktorí chcú podrobiť legislatívny návrh analýze.Predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš tvrdí, že „na výrobcov elektriny z lokálneho zdroja (počet nevieme) sa vzťahujú úľavy oproti iným výrobcom elektriny pripojených na distribučnú, alebo prenosovú sieť (napr. bezplatné pripojenie, výroba a predaj elektriny nie je podnikanie, oslobodenie od dane, pri výstavbe nie je treba stanovisko prevádzkovateľa siete a podobne).“  S tým ale nesúhlasí riaditeľka SAPI Veronika Galeková: „Lokálny zdroj je filozoficky niečo, čo je absolútne logické pri vykurovaní domov, používaní vlastnej studne, pestovanie zeleniny na záhrade, či pri pečení domáceho chleba. Z uvedenej argumentácie vyplýva, že SZVT síce žiada vypracovanie podrobnejšej analýzy - nedalo si však námahu ani poriadne preštudovať dôvodovú správu, verím, že neúmyselne. Pointou Lokálneho zdroja nie je žiadna komerčná výroba, predaj, či distribúcia elektriny. Tak ako mám právo vykopať si na vlastnej záhrade za svoje vlastné prostriedky studňu - a vodu z nej používať v miere, akú uznám za vhodné - investovala som vlastné prostriedky a nikto sa nepýta, koľko som spotrebovala, ako som spotrebovala, či dokonca žiadal akékoľvek podieľanie sa na verejnom vodovode - z ktorého mám právo ak chcem, ale nie povinnosť odoberať vodu - tak Lokálny zdroj investuje vlastné financie na vybudovanie vlastného energetického zariadenia a je povinný si 90% svojej ročnej výroby spotrebovať u seba. Prebytky ak chce a má možnosť dohodnúť sa trhovo, môže predať, každopádne má právo ich dodať do distribučnej sústavy - avšak bez automatického nároku na akúkoľvek odmenu. Ak je teda systém podľa vyjadrenia SZVT citlivý - tak je citlivý práve kvôli netransparentným dotáciám - a dokonca potrebe neustálych dotácií do istých zdrojov výroby. Lokálny zdroj nemá žiadne nároky na podporu, na verejné financie - a práve preto pôsobí na systém pozitívne. Je to šetriace opatrenie. Každý realizátor takéhoto riešenia bude bezpochyby aj naďalej odberateľom z verejnej elektrickej siete (čo v prípade fotovoltiky vyplýva už len z prírodných zákonov - Slnko svieti iba cez deň a teda elektrina z takéhoto zdroja môže uľahčiť v špičke cez deň), za ktorú platí stanovenú sumu plus poplatky za udržiavanie a participáciu na systéme, TPS a ostatné. Lokálny zdroj je taktiež povinný podľa návrhu platiť zodpovednosť za odchýlku, takže nie je pravda, že nemá žiadne povinnosti. Spotrebu vyrobenej energie je povinný perfektne zmanažovať na min 90% z toho, čo vyrobil - resp. použiť u seba celú vyrobenú elektrinu. Inak mu hrozia sankcie. Konštatovanie, že "pri výstavbe nie je treba stanovisko prevádzkovateľa siete a podobne" je absolútne mylné a zavádzajúce, pretože priamo v dôvodovej správe (a samozrejme aj v paragrafovom znení) je uvedené toto: "Lokálny zdroj je však potrebné riadne pripojiť do distribučnej sústavy, čomu predchádza štandardný proces žiadosti, schválenia a uzatvorenia zmluvy o pripojení s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy. " Diskusia o tomto návrhu prebiehala niekoľko mesiacov na odbornej úrovni v spolupráci s distribučnými spoločnosťami, ktorých výhrady boli zapracované a teda návrh je výsledkom spolupráce. Celý redakčný článok nájdete na tomto odkaze.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek