Konferencia VYKUROVANIE 2018

Ivana Kukanová
15. 01. 2018Radi by sme upriamili vašu pozornosť na 26. ročník medzinárodnej, vedecko-odbornej, konferencie VYKUROVANIE 2018, ktorej sa aktívne zúčastnia aj zástupcovia SAPI. Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Podtitulom konferencie sú Nové trendy v zásobovaní budov teplom, čo samo o sebe naznačuje, že v centre pozornosti budú aj obnoviteľné zdroje energie, ktorým bude venovaný celý jeden deň.  Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu.

Konferencia bude prebiehať v dňoch od 12. do 16. februára a obnoviteľným zdrojom bude venovaná celá streda, 14. február (výber dátumu je náhodný, aj napriek našej hlbokej náklonnosti k OZE sme na ňom netrvali  ). V prípade záujmu máte možnosť sa konferencie zúčastniť aktívne, ako sympatizant.

Bližšie informácie, program, prihlášku a kontakty nájdete tu.

Prihláška Program

Tešíme sa na stretnutie.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek