Každý občan môže posilniť energetickú bezpečnosť Slovenska

Pavel Šimon
29. 09. 2014(tlačová správa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu k aktuálnym výpadkom v zásobovaní plynom a k otázke energetickej bezpečnosti Slovenska) Podľa aktuálnych informácií na Slovensko prichádza v súčasnom období menej plynu než obvykle. Hoci pokles dodávok zatiaľ neohrozuje našu ekonomiku ani domácnosti, rozhodne nastoľuje otázku energetickej bezpečnosti našej krajiny. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu (SAPI) sa domnieva, že jednostranná závislosť na fosílnych zdrojoch z Ruska túto bezpečnosť ohrozuje a preto je načase podniknúť konkrétne kroky, ktoré túto skutočnosť zmenia.   Náš názor nevychádza z antipatie voči Rusku, z pohnútok vytvárať na Rusko tlak, ani z akejkoľvek inej politickej motivácie,“ vysvetľuje zastupujúci riaditeľ SAPI Pavel Šimon. „Sme presvedčení, že akákoľvek závislosť a jednostrannosť nie je pre krajinu dobrá. O potrebe diverzifikovať energetické zdroje sa hovorí už dávno. Súčasný vývoj však tento problém nastoľuje veľmi naliehavo.“   Je otázkou, či je pre pre verejnosť dostatočným uistením tvrdenie premiéra Roberta Fica, podľa ktorého „nie je možné, aby odstávka plynu trvala tak dlho, že by sme nevydržali“. Ešte vždy ide len o slová, zatiaľ čo realita nás môže kedykoľvek zaskočiť. Vážnosť situácie, v ktorej sa Slovensko nachádza, potvrdzuje aj materiál publikovaný na stránke denníka New York Times. Štatistika mapuje dovoz fosílnych surovín do jednotlivých európskych krajín, a tiež percento, akým sa na tomto dovoze podieľa import z Ruska. Podľa týchto informácií až 98 percent z celkového surovinového importu na Slovensko pochádza z Ruska, čo znamená, že sme na prvom mieste v celej Európe, pokiaľ ide o závislosť od ruských surovín.   Práve súčasné obdobie však ponúka neopakovateľnú príležitosť zmeniť tento stereotyp, a to hneď z dvoch dôvodov,“ hovorí Pavel Šimon.  „Tým prvým je riziko, že plynulé zásobovanie surovinami z Ruska bude ohrozené pre pokračujúcu krízu na Ukrajine. Druhým a pozitívnym motívom je však čoraz zreteľnejšia a čoraz reálnejšia alternatíva, ktorú predstavujú obnoviteľné zdroje energie. Tým skôr, že sa zdroj vlastnej energie stáva dostupný aj pre občanov, ktorí o takéto riešenie prejavujú čoraz väčší záujem.“   Za nevyhnutné SAPI považuje vytvoriť rámec pre podporu majiteľov vlastného zdroja energie z eurofondov tak, ako to v priebehu roka avizoval Úrad vlády SR. Rovnako chce SAPI znovu otvoriť diskusiu o tzv. G-komponente, čiže poplatku, ktorý zaťažuje všetkých slovenských výrobcov energie. A do tretice SAPI verí, že sa diverzifikácia zdrojov energie konečne dostane do centra verejnej diskusie. „Ak túto tému neotvoria politici, začnú ju otvárať občania,“ dodáva zastupujúci riaditeľ SAPI Pavel Šimon. „Dnes už nie je nutné, aby sa problém riešil plošne prijímaním komplikovaných  politických rozhodnutí. Energetickú bezpečnosť a nezávislosť krajiny reálne posilňuje každý energetický nezávislý občan. A práve tento občan si zaslúži našu pozornosť a podporu.“
Pre ilustráciu pripájame aj graf, ktorý publikovali v New York Times a ktorý ilustruje nastolenú problematiku.
NYT_graf
Zdroj: http://www.nytimes.com/interactive/2014/03/21/world/europe/how-much-europe-depends-on-russian-energy.html?_r=1

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek