Energetici žiadajú nového predsedu ÚRSO s jasnou a komplexnou víziou energetiky

SAPI

Juraj Vedej
15. 03. 2017S odvolaním Jozefa Holjenčíka z postu predsedu ÚRSO nastalo na úrade preklenovacie obdobie, ktoré ukončí až vymenovanie nového predsedu. Práve nový predseda bude kľúčovou osobnosťou pri ďalšom smerovaní úradu aj slovenskej energetiky. Slovenská asociácia fotovoltiky a OZE sa preto rozhodla iniciovať otvorený list za férového regulátora, ktorý by mal byť akýmsi memorandom modernej slovenskej energetiky.
Odstúpením predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví Jozefa Holjenčíka sa rozprúdila verejná diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky a o fungovaní veľmi vplyvného regulačného úradu. Pre úspešné fungovanie energetiky je práve osoba predsedu regulačného úradu kľúčová. Tento fakt si veľmi dobre uvedomujú odborníci aj podnikatelia pôsobiaci v energetike. Slovenská asociácia fotovoltiky a OZE sa preto rozhodla iniciovať otvorený list za férového regulátora, ktorým chce jasne poukázať na povahové aj odborné vlastnosti budúceho prvého muža slovenskej energetiky. „Aj nám záleží na tom, aby energetika fungovala, aby bola transparentná, predvídateľná a nezávislá od politických tlakov,“ stojí v petícii, ktorú v súčasnosti podpísalo od jej zverejnenia dňa 2. marca 2017 už viac než 90 podnikateľov a odborníkov pôsobiacich v oblasti energetiky.
V otvorenom liste žiadajú energetici aby bol nový predseda ÚRSO odborník s jasnou, komplexnou a dlhodobo udržateľnou víziou slovenskej energetiky a zároveň osobou, ktorá sa vyznačuje integritou, bezúhonnosťou a schopnosťou odolávať politickým a ekonomickým tlakom. Viac než 90 podpísaných energetikov zároveň od nového predsedu očakáva zjednodušenie a sprehľadnenie regulácie a zvýšenie jej transparentnosti. Asi najvýraznejšími bodmi sú zrušenie G-komponentu, zrušenie sankcie vo forme straty podpory za nesplnenie oznamovacej povinnosti a zrušenie viac ako 3 roky trvajúceho stop-stavu.
„Otvorený list s vyzbieranými podpismi bude zaslaná prezidentovi a Vláde Slovenskej republiky, a preto je dôležité, aby ju svojim podporilo čo najviac ľudí, ktorým záleží na budúcnosti slovenskej energetiky a kvalite podnikateľského prostredia,“ vysvetľuje ďalšie plány riaditeľka SAPI Veronika Galeková.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek