EMU elektrosystems, s.r.o.

Veronika Galeková
30. 09. 2015EMU elektrosystems, s.r.o. Firma EMU elektrosystems, s.r.o. ponúka komplexné elektromontážne služby v rámci profesií elektro bez obmedzenia napätia. Rozsah činností: Elektromontáže VN: Trafostanice, rozvody, meranie a regulácia, kompenzácia účinníka ... Elektromontáže NN: Budovy občianskej vybavenosti, priemyselné stavby, obchodné centrá, historické budovy ... ElektromontáĹľe MN: Meranie a regulácia, PC siete, televízne rozvody ... Revízie a odborné prehliadky: Bez obmedzenia napätia vrátane priestorov s nebezpečenstvom výbuchu. Oprava, údržba, rekonštrukcia, montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky bez obmedzenia napatia vrátane bleskozvodov (objekty bez nebezpečenstva výbuchu, objekty s nebezpečenstvom výbuchu). Výroba elektrických technických zariadení: elektrické rozvádzače NN, výroba rozvádzačov vysokého a nízkeho napätia ... Výroba elektromotorov a rozvádzačov. Uskutočňovanie stavieb a ich zmien. www.emudk.sk EMU elektrosystems, s.r.o.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek