1508 končí na Ústavnom súde!

Ivana Kukanová
20. 02. 2017Ústavný súd Slovenskej republiky bude rozhodovať v ďalšom veľkom spore v energetike. Po kauze G-komponentu sa jedná už o druhú spornú aktivitu ÚRSO, ktorá má dohru až na Ústavnom súde. Dnes, 20. 2. 2017 nám bola doručená pozvánka z Ústavného súdu. Pojednávanie vo veci odobratia štátnej podpory pre výrobcov zelenej energie na celý rok v prípade nesplnenia, miestami duplicitnej, formálnej povinnosti uplatnenia podpory je vytýčené na 22. 3. 2017 o 10:00 hod. Pojednávanie je verejné. Sporná novela Nárok na podporu pri výkupe elektriny sa výrobcom zelenej energie priznáva na obdobie 15 rokov. Odkedy bola ale v roku 2013 zavedená sankcia za nesplnenie formálnej povinnosti uplatnenia podpory na každý nasledujúci rok v rámci už priznaných 15tich rokov, hrozí výrobcom z OZE každoročne strata nároku na podporu pri výkupe elektriny. Podľa spomínanej novely zákona má na štátnu podporu nárok iba ten výrobca elektriny, ktorý každý rok do 15. augusta spolu s nahlásením plánu výroby, oznámi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a duplicitne aj regionálnej distribučnej spoločnosti, že sa bude o podporu uchádzať aj v nasledujúcom kalendárnom roku. Zároveň je výrobca povinný vrátiť do 15. apríla doplatok, ktorý mu v predchádzajúcom roku neprináležal.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek