6 dôvodov pre fotovoltiku  1. Solárna energia je zadarmo a je dostupná všade na svete. Fotovoltika je navyše jedným z najekologickejších spôsobov výroby elektrickej energie
  2. Pri správnom posúdení lokality a dodržaní pokynov pri inštalácii ide o nízkorizikovú investíciu s istou návratnosťou
  3. Fotovoltika je cenovo dostupná a bez akýchkoľvek dotácií sa návratnosť na Slovensku pohybuje už od 10 rokov
  4. Fotovoltika si vyžaduje minimálnu údržbu a technológia fotovoltického generátora je vysoko spoľahlivá
  5. Stávate sa výrobcom elektrickej energie a podieľate sa na tvorbe slovenského energetického mixu z alternatívneho zdroja energie
  6. Vytvárate si svoju vlastnú energetickú nezávislosť a nemusíte sa tak obávať energetických kríz

Viac nájdete aj v nasledovnom článku.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek