Súčasný stav v náprave arogancie RDS a regulátora

Pavel Šimon
07. 03. 2015Poslanecká novela zákona

Budúci týždeň začne 48. schôdza NR SR. Traja poslanci na nej predkladajú novelu zákona o podpore OZE. Je to 37. bod programu rokovania. Celý návrh, vrátane dôvodovej správy, si môžte prečítať (stiahnuť) na stránke NR SR. Ako sa píše v dôvodovej správe: "Cieľom predkladanej novely zákona je odstrániť nedostatky existujúcej právnej úpravy a stanoviť maximálnu výšku sankcie za nesplnenie povinností § 4 odseku 2. Taktiež dáva inšpekcii povinnosť riešiť takéto neplnenie povinností ako správny delikt riešený Slovenskou obchodnou inšpekciou. Novela zákona má rovnako za cieľ zvýšiť právnu istotu a posilniť ochranu práv výrobcov elektriny."

Komunikácia s kanceláriou Prezidenta SR

Ešte v minulom mesiaci sme požiadali pána Prezidenta o stretnutie, kde sme chceli ukázať, že vysvetlenia, ktoré mu pravdepodobne dal predseda ÚRSO sa nemusia zakladať na pravde. Taktiež sme požiadali o podanie na Ústavný súd SR. Bohužiaľ nám kancelária Prezidenta SR odpovedala, že "chápe naše obavy" a že "V rámci svojich kompetencií pán prezident však nemá možnosti ako urýchliť riešenie nášho problému súdnou cestou." Súčasťou listu bolo aj informácia, že vzhľadom na vysokú zaťaženosť p. Prezidenta nie je možné vyhovieť našej žiadosti o osobné stretnutie. Postoj kancelárie chápeme, a veríme, že množstvo jedincov a inštitúcií sa na p. Prezidenta obracia ako na jednu z posledných nádejí. Je to ukážka toho, že v našej spoločnosti je niečo zlé, nefunkčné. I napriek vysokej zaťaženosti kancelárie aj p. Prezidenta sme však opätovne požiadali o podanie na Ústavný súd SR. Naša žiadosť bola zaevidovaná, pridelené číslo a keď budeme mať akúkoľvek odozvu bude vás informovať.

Aktuality zo súdneho pokračovania

V súčasnej dobe desiatky výrobcov (tých "väčších") dali na súdy v Košiciach, Žiline aj Bratislave návrh na predbežné opatrenia a časť z nich už aj následné žaloby. Najviac týchto úkonov je zatiaľ na východnom Slovensku. V prípade niektorých predbežných opatrení sa VSD odvolalo a o ich účinnosti musí rozhodnúť krajský súd. V súvislosti so súdnymi konaniami sa opätovne ukazuje, že v tejto oblasti sme zastali hlboko v minulom storočí. Nájsť súdne rozhodnutia na webe? Kdeže, je to problém aj papierovo. Môžte mať aj číslo rozhodnutia, ale text nenájdete. Toto všetko samozrejme nahráva tým, čo vo veci "vedia chodiť".

Medializácia

Portál Energia.DennikN.sk sa venoval tejto kauze dokonca dvakrát. Prvý článok od p. Hanuláka má príznačný názov: Rastislav Hanulák: A čo prezumpcia neviny, vážení? Tu odkazuje na Článok 50 ods. 2 Ústavy SR uvádza: „Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, považuje sa za nevinného, kým súd nevysloví právoplatným odsudzujúcim rozsudkom jeho vinu.“ V ďalšom tiež poukazuje na to, že porušenie povinností podľa zákona nemá čo riešiť RDS (regionálne distribučné spoločnosti), ale SOI - Slovenská obchodná inšpekcia. V ďalšom článku: Kolotoč žalôb v kauze OZE sa roztáča sa téme venujú prehľadovo. A musím portál pochváliť, že teraz je článok dobre spracovaný a vyvážený. Taktiež Energie-Portal.sk sa tejto téme venoval: Masaker OZE: Tešiť sa, či plakať? Tentokrát z pohľadu ekonóma INESSu, p. Vlachynského. A i napriek tomu, že tradične patria ku kritikom podpory OZE, tak teraz správne hodnotia, že: "Avšak napraviť pokrivený trh úderom úradníkovej päste sa nedá".

Čo ďalej - všeobecný postup

Okrem podpory poslaneckého návrhu novely zákona o podpore OZE pracujeme na väčšom projekte zásadnej zmeny obrazu OZE v očiach nezainteresovaných. O konkrétnych informáciach a potrebnej pomoci vás budeme informovať. Treba si uvedomiť zásadný problém, s ktorým sa tu všetci - fotovoltici, bioplykári, vodníci ale aj iné alternatívne spôsoby výroby elektriny -  potýkame. Je to zásadná nedôvera v celý koncept. To, že je účelovo táto nedôvera podporovaná je jasné a viditeľné. Viď vyjadrenia predsedu regulátorov (ÚRSO), kde hovorí o “nezmyselnej podpore zelenej energii”. V rozumnom štáte by sa takto diskriminačne a jednostranne predstaviteľ orgánu štátnej správy ani nemal vyjadriť. Najmä ak taktne zamlča, že sám bol aktívnou súčasťou celého diania. Avšak ak chceme bežnému spotrebiteľovi ukázať, že podpora OZE a alternatívnej energetiky je pre neho nielen potreba ale aj strategická výhoda, tak na to potrebujeme cielenú a dlhšiu kampaň. Za tie roky čo ako SAPI na zmene pohľadu na fotovoltiku pracujeme sa nám už niečo podarilo. Ale pri pohľadu na to kam sa alternatívna energetika potrebuje dostať je to stále iba začiatok. Pripravujeme (správne povedané dokončujeme) aj "oznámenia" na mimo slovenské subjekty - Európsku komisiu ale a aj zahraničných akcionárov našich energetík. Títo akcionári pravdepodobne asi nevedia o tom, že teraz im to "trochu" vylepší ekonomiku, ale celkovo ich to bude stáť o dosť viac. Na listoch na EK spolupracujeme aj s dvoma ďalšími asociáciami - Slovenská bioplynová asociácia (SBA) a Asociácia malých vodných elektrárni (AMVE). List vám tiež dáme k prečítaniu.

Čo ďalej - postup jednotlivcov

Opätovne vás všetkých zainteresovaných - výrobcov bez podpory chcem vyzvať na individuálne akcie. Okrem maličkosti ako zápisu do formulára nepodporených výrobcov, je potreba aj masívnejšia akcia v boji za vaše práva a peniaze. Viem, že pre množstvo malých výrobcov, kde obrat sa pohybuje v stovkách alebo pár tisíckach za rok, je problematické riešiť súdne spory. Súdny spor, vrátane predbežného opatrenia, s pomocou advokáta nie je lacná záležitosť. Ale ako sme už viacej krát písali, bez skúseného advokáta to nie je "dobré". To radšej neriešiť na súde zatiaľ nič ako sa do tohto boja pustiť "zle". Píšem to preto, že práve v poslednom týždni sa ukázalo, ako vie byť naše súdnictvo zvláštne. V inej kauze okolo fotovoltiky a ÚRSO (podpisy v SSE-D) vydal Najvyšší súd SR dve navzájom protichodné rozhodnutia. To nás aj vedie k opätovnému napísaniu, že nie je možné riešiť paušálny vzor podania. To by nám všetkým skôr uškodilo než pomohlo. Keďže však mnoho indícií ukazuje, že postoj a činy "druhej" strany javia známky trestných činov, tak každý výrobca môže riešiť trestné oznámenie. Oznámenie na neznámeho páchateľa za podvod, nedovolené obohatenie alebo poškodzovanie cudzej veci. Vieme poradiť, ale nechcem takéto riešiť verejne, tak to nechám na mailovú komunikáciu. Na záver sa ešte vrátim späť k zoznamu poškodených. Za dobu od zverejnia, sa do zoznamu zapísalo menej ako 300 výrobcov. Ak si zoberiem, že odmietnutých je takmer 1 200 výrobcov, tak 300 je okolo jednej štvrtiny. To zvyšok je s tým stavom zmierený? Dokonca - toto nič nestojí - a ako sa potom pustia do ďalšieho boja? Treba si uvedomiť, že distribučky vedia ako využiť súčasný stav. A podľa neverejných vyjadrení, nikomu podporu späť nedajú bez boja. Nie sú ochotné ísť na "nejaké paušálne" riešenia.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek