Právný pohľad na Akciu 1508 v "ľudskej" reči

Pavel Šimon
26. 03. 2015Som vždy rád keď pri rozhovore právnik používa spôsob reči, ktorej mi, čo sme právo neštudovali, rozumieme. Pre právnika pojmy ako "konkludentný", "Ex Offo", "Pro Bono" a mnohé iné, majú jasný obsah a dôsledky. My bežní si možno vieme prečítať zákon, ale niekedy nám úplný zmysel na 100 % nie je jasný. Preto mám rád, keď vie právnik použiť aj "obyčajnú" slovenčinu. A v tomto ohľade p. Poláček s, ktorým aj mi spolupracujeme, môže ísť príkladom. Portál Energia.DennikN.sk uverejnil "ľudské" vysvetlenie právnej (ne)podstaty problému v súvislosti s Akciou 1508. Je v článku "Pavol Poláček: Keď trestáme a nevieme prečo". Ako autor píše "V právnom štáte je dôležité, aby právne normy, ktorými sa ukladajú povinnosti a sankcie, boli zmysluplné a sledovali určitý legitímny cieľ.". A bohužiaľ to je to čo sa snažíme už viac ako tri mesiace ukázať jednotlivým inštitúciám a jedincom. Za tieto tri mesiace sme komunikovali (SAPI a jednotliví výrobcovia) s ÚRSOm, MH SR, všetkými troma RDS, jednotlivými poslancami z oboch častí parlamentu, Hospodárskym výborom NR SR, so SOI, GP SR, PMÚ, Najvyšším súdom SR, Prezidentom, Euro komisármi. Usporiadali sme päť protestov (ďakujem za účasť), mali sme desiatky stretnutí bolo poslaných už tisíce listov. Podaných desiatky a možno už stovky žalôb. A výsledok - smútok a beznádej. Pri sledovaní rokovaní parlamentu, kde vládna strana ukázala, že ich vlastne ľudia nezaujímajú? Pritom ak si článok rozumný človek na akomkoľvek poste prečíta, musí si povedať, že to hádam ani nie je možné.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek