Ustanovujúce stretnutie SKI v Trenčíne

SAPI

Veronika Galeková
23. 01. 2019SAPI spolu s Budovami pre budúcnosť, Priateľmi Zeme CEPA a Prognostickým ústav SAV mali 18. 1. 2019 ustanovujúce stretnutie v Trenčíne v rámci platformy Slovenská klimatická iniciatíva (SKI). Všetky 4 subjekty sú zároveň aj zakladajúcimi členmi. 

Hlavným cieľom pre nasledujúce obdobie do roku 2020 pre túto platformu je vytvorenie spoločného materiálu, ktorý bude využitý ako podklad pre Národné integrované energeticko - klimatické plány (tzv. NIEKP alebo NECP), ktoré musíme dodať Európskej komisii do konca tohto roku. Teda spoločne chceme postupovať pri pripomienkovaní NECP (viac napríklad tu: https://euractiv.sk/section/klima/news/unia-aj-staty-budu-mat-nove-klimaticke-strategie-s-vyhladom-do-roku-2050/). 

Tieto plány majú určovať smerovanie hospodárstva a energetiky a ostatných oblastí jednotlivých členských krajín uvedených v pláne do roku 2030. Na základe vyjadrenia MH SR z jesene minulého roku, pre Slovensku by mali znamenať, že podľa nich by sa mal vyhlasovať aj objem aukcií pre nové OZE. Druhým bodom, na ktorom sme sa v rámci iniciatívy dohodli, bude spoločný postup pri vysvetľovaní agendy energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energií, energetickej chudobe, či útlmu ťažby uhlia pre zainteresovaných úradníkov, či politikov a požadovanie prijímania opatrení na riešenie klimatických zmien podstatne rýchlejšie ako je tomu doteraz. 

Veríme, že spoločná platforma priláka aj ďalšie subjekty, ktoré sa venujú týmto témam a budú chcieť s nami spolupracovať. 


(Foto zľava: Kateřina Chajdiaková, Budovy pre budúcnosť, Veronika Galeková, SAPI, Ivan Sládeček, Slovenská klimatická iniciatíva, Juraj Rizman, Juraj Melichár, Priatelia Zeme CEPA, Daniel Lešinský, CEPTA, Dušana Dokupilová, Prognostický ústav SAV, Peter Robl, Budovy pre budúcnosť)

Komentáre

Súvisiace

Klaster SAPI oslávil 3 roky

Klastrová organizácia, ktorú vytvorila SAPI, je na Slovensku jedinečná platforma, spájajúca podniky, výskumno vývojové inštitúcie a štátny sektor pre podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Napriek skutočnosti, že klastre sú v zahraničí nositelia inovácií, Slovensko v uchopení rozvoja klastrov zaostáva.

21. 07. 2022VIAC

 

SAPI súčasťou diskusie o budúcnosti OZE

Národný energetický a klimatický plán Slovenska viac nie je aktuálny a potrebuje revíziu. V oblasti klímy a obnoviteľných zdrojov je nevyhnutná medzirezortná spolupráca. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE oficiálne ponúkla štátnym inštitúciám odbornosť a medzinárodné skúsenosti.

02. 03. 2021VIAC

 

SAPI sa pridalo k výzve na doplnenie Pláu obnovy a odolnosti SR

Zástupcom Európskej komisie a Vlády SR zaslalo 20 mimovládnych organizácii (vrátane SAPI) Výzvu na doplnenie priority Zelené Slovensko v Pláne obnovy a odolnosti o opatrenia súvisiace s adaptáciou krajiny na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre cyklodopravu.

14. 01. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek