Ustanovujúce stretnutie SKI v Trenčíne

SAPI

Veronika Galeková
23. 01. 2019SAPI spolu s Budovami pre budúcnosť, Priateľmi Zeme CEPA a Prognostickým ústav SAV mali 18. 1. 2019 ustanovujúce stretnutie v Trenčíne v rámci platformy Slovenská klimatická iniciatíva (SKI). Všetky 4 subjekty sú zároveň aj zakladajúcimi členmi. 

Hlavným cieľom pre nasledujúce obdobie do roku 2020 pre túto platformu je vytvorenie spoločného materiálu, ktorý bude využitý ako podklad pre Národné integrované energeticko - klimatické plány (tzv. NIEKP alebo NECP), ktoré musíme dodať Európskej komisii do konca tohto roku. Teda spoločne chceme postupovať pri pripomienkovaní NECP (viac napríklad tu: https://euractiv.sk/section/klima/news/unia-aj-staty-budu-mat-nove-klimaticke-strategie-s-vyhladom-do-roku-2050/). 

Tieto plány majú určovať smerovanie hospodárstva a energetiky a ostatných oblastí jednotlivých členských krajín uvedených v pláne do roku 2030. Na základe vyjadrenia MH SR z jesene minulého roku, pre Slovensku by mali znamenať, že podľa nich by sa mal vyhlasovať aj objem aukcií pre nové OZE. Druhým bodom, na ktorom sme sa v rámci iniciatívy dohodli, bude spoločný postup pri vysvetľovaní agendy energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energií, energetickej chudobe, či útlmu ťažby uhlia pre zainteresovaných úradníkov, či politikov a požadovanie prijímania opatrení na riešenie klimatických zmien podstatne rýchlejšie ako je tomu doteraz. 

Veríme, že spoločná platforma priláka aj ďalšie subjekty, ktoré sa venujú týmto témam a budú chcieť s nami spolupracovať. 


(Foto zľava: Kateřina Chajdiaková, Budovy pre budúcnosť, Veronika Galeková, SAPI, Ivan Sládeček, Slovenská klimatická iniciatíva, Juraj Rizman, Juraj Melichár, Priatelia Zeme CEPA, Daniel Lešinský, CEPTA, Dušana Dokupilová, Prognostický ústav SAV, Peter Robl, Budovy pre budúcnosť)

Komentáre

Súvisiace

SAPI ako aktívny účastník európskej konferencie EUFORES - prihláste sa aj vy, vstup je voľný

SAPI ako aktívny účastník európskej konferencie EUFORES

11. 10. 2019VIAC

 

SAPI poverená vyjednávať s DS o nových zmluvách pre výrobcov

SAPI poverená vyjednávať s DS o nových zmluvách pre výrobcov

22. 02. 2019VIAC

 

Významné osobnosti slovenskej energetiky zhodnotili rok 2018

Významné osobnosti slovenskej energetiky zhodnotili rok 2018

21. 12. 2018VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek