TS: Už aj Západoslovenská distribučná musí vrátiť G-komponent. Padlo ďalšie dôležité rozhodnutie

SAPI
29. 07. 2019Okresný  súd Bratislava I dnes (23.7.2019) rozhodol v kauze G-komponent. Ide o prvé pozitívne rozhodnutie v tejto veci na západnom Slovensku. Západoslovenská distribučná tak musí výrobcovi elektrickej energie vrátiť viac ako päťdesiat tisíc eur.

 

„Hoci ide o prvostupňové rozhodnutie, vnímam ho ako veľmi dôležité. Ide o prvé pozitívne rozhodnutie na západnom Slovensku, na ktoré netrpezlivo čakali mnohí výrobcovia elektriny.“ vysvetľuje Pavol Poláček z advokátskej kancelárie POLÁČEK & PARTNERS, ktorá v konaní pred súdom zastupovala výrobcu elektriny.

„Slovensko je z hľadiska distribúcie elektrickej energie rozdelené na tri oblasti - západ, stred a východ. Voči stredoslovenskej a východoslovenskej distribučnej spoločnosti už máme viac ako 20 rozhodnutí okresných súdov. Všetky dali za pravdu výrobcom elektriny. V piatich prípadoch ich už potvrdil aj odvolací krajský súd. Ostávala už len západoslovenská distribučná spoločnosť, pri ktorej bola situácia pomerne napínavá. Prvé dve súdne konania totiž pre výrobcov zelenej energie nedopadli dobre. Okresný súd Bratislava I žalobu dvoch výrobcov zamietol a rozhodol v prospech distribučnej spoločnosti. Toto rozhodnutie sme právne ostro kritizovali a jeho odôvodnene považujeme za nepresvedčivé. Dnes sa však situácia zmenila. Okresný súd Bratislava I dal za pravdu výrobcovi elektriny a stotožnil sa s našou právnou argumentáciou. Konania proti jednotlivým distribučným spoločnostiam sa môžu v detailoch líšiť, podstata sporu však ostáva stále rovnaká. Desiatky súdnych rozhodnutí potvrdzujú, že všetky tri distribučné spoločnosti celé roky vyberali od výrobcov elektriny poplatok G-komponent nelegálne, a preto ho musia vrátiť.“ dodáva Pavol Poláček.

„Súd v odôvodnení svojho rozhodnutia jednoznačne uvádza, že zmluva o distribúcii a prístupe, ktorú strany medzi sebou uzavreli, neobsahuje všetky podstatné náležitosti podľa zákona o energetike, a preto nemôže byť právnym základom pre výber G-komponentu“. vysvetľuje Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners.

   

Podľa Veroniky Galekovej zo Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a obnoviteľných zdrojov energie (SAPI) je kauza G-komponent exemplárnym príkladom hrubého zneužívania moci v energetike. „Z pozície zástupcu decentralizovaných výrobcov energie dnešné súdne rozhodnutie vítam. Opätovne nastoľuje rovnováhu v súlade so zákonmi platiacimi v našej krajine pre všetkých rovnako. Na protiprávnosť G-komponentu naša asociácia aktívne upozorňovala už od jeho zavedenia v roku 2013. O to viac ma teší dnešné rozhodnutie“.

Mrzí nás, že štát začal podporovať výrobu ekologickej elektrickej energie a potom ju začal zdaňovať nezmyselným poplatkom, navyše protiprávnym“ dodáva Veronika Galeková.

V roku 2013 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojou cenovou vyhláškou zaviedol novú platbu za prístup do distribučnej sústavy, tzv. G-komponent. Túto platbu boli povinní platiť všetci výrobcovia elektriny pripojení do distribučnej sústavy bez ohľadu na to, či mali uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, alebo či takýto prístup do sústavy využívali.

Do hry však vstúpil Ústavný súd SR. V roku 2016 vyhlásil G-komponent za protiústavný a zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom ukladala povinnosť G-komponent platiť. Podľa Ústavného súdu môže byť právnym základom pre úhradu G-komponentu iba zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny. Takúto zmluvu však množstvo výrobcov elektriny uzavretú nemalo a ani ju vôbec nepotrebovalo. Aj napriek rozhodnutiu Ústavného súdu SR distribučné spoločnosti nie len že neústavne vyberané platby nevrátili, ale ich vyberali aj naďalej. Výrobcovia sa preto začali na súdoch domáhať vrátenie protiprávne vyberaných platieb a súdy im dávajú za pravdu. Distribučné spoločnosti sa tak ocitli v pomerne nepríjemnej situácii. Desiatky súdnych rozhodnutí potvrdili, že od výrobcov elektriny vyberali G-komponent celé roky protiprávne.

 

Zraky výrobcov elektriny sa teraz upierajú na Najvyšší súd SR. Ten rozhoduje o dovolaniach voči rozhodnutiam Krajského súdu v Žiline, ktorý nariadil distribučnej spoločnosti vrátiť uhrádzaný G-komponent. Podľa dostupných informácií sa spory ohľadom G-komponentu dostali do všetkých piatich senátov obchodnoprávneho kolégia. Veľká kauza tak bude mať svoje veľké vyvrcholenie.

 

Advokátska kancelária POLÁČEK & PARTNERS zastupuje desiatky výrobcov elektriny v konaniach pre súdom. Ku dnešnému dňu eviduje 26 vyhratých súdnych sporov na okresných súdoch a 5 na krajských súdoch v Žiline a Košiciach.

Pavol Poláček

ppolacek@polacekpartners.sk

0908 625 242


http://www.teraz.sk/import/sud-rozhodol-zapadoslovenska-distrib/408828-clanok.html

https://finweb.hnonline.sk/ekonomika/1979152-zapadoslovenska-distribucna-ma-vratit-vyrobcovi-elektriny-viac-ako-50-tisic-eur-rozhodol-sud

https://hlavne.sk/ekonomika/sud-rozhodol-ze-ma-zapadoslovenska-distribucna-vratit-poplatok-g-komponent/

https://ekonomika.sme.sk/c/22174184/zapadoslovenska-distribucna-ma-vratit-desiatky-tisic-eur-vyrobcovi-energie.html

https://www.24hod.sk/sud-rozhodol-zapadoslovenska-distribucna-vrati-poplatok-g-komponent-cl693823.html

    

Komentáre

Súvisiace

Vyššie poplatky za G-komponent zhoršia očakávaný nedostatok elektriny

Už v roku 2030 nebude mať Slovensko dostatok elektriny z vlastnej výroby a bude odkázané na jej dovoz. Súvisí to najmä s ekologizáciou priemyselnej výroby, ktorá bude prechádzať z plynu a iných palív na elektrinu, ale aj s ďalšími faktormi. Pripravované zvýšenie poplatku za pripojenie výrobných zdrojov elektriny do siete, tzv. G-komponent, môže ešte viac prehĺbiť očakávaný nedostatok elektriny.

14. 05. 2024VIAC

 

Zvýšenie poplatku za G-komponent o 233 percent zastaví rozvoj zelenej energetiky na Slovensku

Pripravované zvýšenie poplatku za tzv. G-komponent prinesie finančné problémy nielen existujúcim obnoviteľným zdrojom energií na Slovensku, ale bude znamenať aj stopku pre nové projekty. Dôsledky zvýšenia poplatku, ktoré pripravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, však pocítia nielen zelené zdroje, ale aj ekonomika a zamestnanosť.

07. 05. 2024VIAC

 

SAPI: Ústavný súd SR odporuje sám sebe

Tretí senát Ústavného súdu SR vydal rozhodnutie v kauze platby za prístup do distribučnej sústavy (tzv. G-komponentu). Toto rozhodnutie sa zásadne odkláňa od rozhodnutia pléna Ústavného súdu v roku 2016, ktorý vyhlásil G-komponent za protiústavný. Zároveň poprelo desiatky rozhodnutí okresných a krajských súdov. Výrobcovia elektriny hovoria o nestabilite podnikateľského prostredia a konci právnej istoty.

13. 01. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek