Vyššie poplatky za G-komponent zhoršia očakávaný nedostatok elektriny

SAPI
14. 05. 2024 TLAČOVÁ SPRÁVA

14. máj 2024

     

Vyššie poplatky za G-komponent zhoršia očakávaný nedostatok elektriny

 

Už v roku 2030 nebude mať Slovensko dostatok elektriny z vlastnej výroby a bude odkázané na jej dovoz. Súvisí to najmä s ekologizáciou priemyselnej výroby, ktorá bude prechádzať z plynu a iných palív na elektrinu, ale aj s ďalšími faktormi. Pripravované zvýšenie poplatku za pripojenie výrobných zdrojov elektriny do siete, tzv. G-komponent, môže ešte viac prehĺbiť očakávaný nedostatok elektriny.

 

Zvýšenie poplatku za tzv. G-komponent o 233 percent, ktorý pripravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, zhorší aj situáciu s nedostatkom elektriny na Slovensku po roku 2030. „Aj po spustení ďalšieho bloku jadrovej elektrárne sa už dnes počíta s tým, že po roku 2030 nebudeme v rámci výroby elektriny na Slovensku sebestační. Budeme, tak ako teraz v prípade plynu, na dovoze zo zahraničia závisieť aj pri elektrine,“ vysvetľuje Ján Karaba, výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI).

Situáciu s nedostatkom elektriny môže ešte zhoršiť zastavenie investícií do nových zdrojov elektriny vrátane obnoviteľných zdrojov energie. Súvisí to s plánovaným 233-percentným zvýšením poplatku za prístup do siete, tzv. G-komponentu. „Nové investície do nových zdrojov sa po zvýšení poplatku za G-komponent neoplatia. Naopak, aj existujúce zdroje ukončia prevádzku a znížia domácu výrobu elektriny,“ upozorňuje J. Karaba. Ako uvádza, ekonomicky ohrozené sú zdroje elektriny s výkonom stoviek megawattov (MW).

 Pre Slovensko to znamená aj ďalší problém. Nebude schopné splniť svoje záväzky voči Európskej únii pre rok 2030 vyplývajúce z tzv. Integrovaného národného energetického a klimatického plánu (INEKP). Na tento plán je naviazaných približne 10 mld. eur, ktoré sa majú použiť na znižovanie emisií skleníkových plynov, využívanie zelených zdrojov a zvyšovanie energetickej efektívnosti budov.

Aktualizovaný INEKP, ktorý na jeseň 2023 predložila SR Európskej komisii, počíta so zvýšením využívania obnoviteľných zdrojov zo súčasných 18,1 % na 23 %. „Komisia nám pritom už predtým vyčítala, že tento cieľ by mal byť až 35 %. Slovensko však v prípade zavedenia vyššieho poplatku za G-komponent nebude schopné splniť ani tento nižší cieľ,“ vidí problém J. Karaba.

 SAPI a iné asociácie združujúce výrobcov preto veria, že regulačný úrad zoberie do úvahy aj tieto dopady svojho návrhu a prehodnotí ho. Bez investícií do nových zdrojov elektriny sa len zhorší situácia, ktorej riziká nám ukázala hrozba zastavenia dodávok plynu po vypuknutí vojny na Ukrajine. Situáciu nevyriešia ani vládou avizované nové jadrové zdroje, keďže tie aj v prípade hladkého povoľovania a výstavby nabehnú do prevádzky až po roku 2040. „Odstavenie už fungujúcich lacných a ekologických zdrojov elektriny, s ktorými sa v analýzach situácie po roku 2030 asi počítalo, iba zhorší závislosť na dovoze elektriny. Nehovoriac už o stopke pre výstavbu nových zdrojov,“ dodáva J. Karaba.

 

Kontakt pre médiá:

 

Ing. Ján Karaba, MSc.

riaditeľ SAPI

Mobil: +421 902 287 397

Email: jan.karaba@sapi.sk

 

 

Peter Marčan

ReputationN

Mobil: +421 910 984 243

Email: marcan@reputationn.sk

Komentáre

Súvisiace

Zvýšenie poplatku za G-komponent o 233 percent zastaví rozvoj zelenej energetiky na Slovensku

Pripravované zvýšenie poplatku za tzv. G-komponent prinesie finančné problémy nielen existujúcim obnoviteľným zdrojom energií na Slovensku, ale bude znamenať aj stopku pre nové projekty. Dôsledky zvýšenia poplatku, ktoré pripravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, však pocítia nielen zelené zdroje, ale aj ekonomika a zamestnanosť.

07. 05. 2024VIAC

 

Aké zmeny možno očakávať v ÚRSO po nástupe nového vedenia?

S novým vedením Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a nástupom Jozefa Holjenčíka do pozície predsedu bolo možné očakávať zmeny na slovenskom trhu s energiami. O tom, čomu sa bude ÚRSO v dohľadnej dobe venovať a aké nástroje plánuje využiť na reformu trhu, viedol nový predseda rozhovor s platformou ENERGOKLUB.

04. 01. 2024VIAC

 

SAPI: Nový predseda ÚRSO musí mať jasnú a progresívnu víziu smerovania slovenskej energetiky

Po expresnom odvolaní Andreja Jurisa z pozície predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) bude súčasná vláda hľadať vhodnú náhradu. Nový predseda môže nadviazať na dobrú prácu svojho predchodcu, ktorý priniesol transparentné riadenie a progresívny prístup.

05. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek