Prvé podzemné úložisko vodíku je v Rakúsku

SAPI
10. 05. 2023Po dvoch rokoch od ohlásenia projektu bolo v rakúskom Gamperne spustené do prevádzky prvé geologické úložisko vodíku na svete. Bývalé rezervoáre zemného plynu budú využité na sezónne uskladňovanie bezemisného vodíka. 

Podľa vedenia spoločnosti RAG Austria, ktorá za úložiskom stojí, bude prebytočne vyrobená elektrina z letných mesiacov prekonvertovaná na vodík a uložená na využitie v zimných mesiacoch, kedy je produkcia zo solárnych panelov obmedzená. V súčasnosti sa počíta so zapojením približne 1000 domácností, ktoré budú poskytovať čistú elektrinu. Rakúska vláda pokladá elektrifikáciu a uskladňovanie elektriny za základné piliere dekarbonizácie. Vodík má ako energetický nosič zohrať významnú úlohu a jeho podzemné ukladanie je súčasťou dlhodobej rakúskej stratégie, preto môžeme očakávať ďalšie investície do rakúskej vodíkovej infraštruktúry.

Komentáre

Súvisiace

Vodíkový workshop Košice 2024

Workshop prinesie aktuality o plnení akčného plánu, oboznámi o novinkách z Bruselu.

01. 03. 2024VIAC

 

Duslo investuje do elektrolyzéru na výrobu vodíka

Šalianska chemička už v minulosti predstavila viacero investičných plánov, vrátane investícií do OZE, batériových úložísk, a výroby palív z odpadových plastov. Tentokrát na ne nadviazala zámerom na výstavbu elektrolyzéra na výrobu vodíka

09. 11. 2023VIAC

 

Podpora vodíka sa na Slovensku začína rozbiehať

Vláda schválila s pripomienkami akčný plán opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie do roku 2026. Podľa Ministerstva hospodárstva SR je cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť štátu a urýchliť transformáciu národného hospodárstva na nízkouhlíkové.

14. 06. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek