POZRITE SI ŠTÚDIU: Nové zdroje je možné pripájať. Stopstav nemá opodstatnenie

SAPI
07. 12. 2018Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) v pondelok 3. 12. 2018 oficiálne predstavila širokej verejnosti výsledky štúdie WEC: Možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie na Slovensku a ich vplyv na elektrizačnú sústavu SR. Štúdiu, ktorej hlavným cieľom bolo zistiť možnosti pripojenia nových OZE do distribučnej sústavy, vypracoval na podnet SAPI Slovenský výbor Svetovej energetickej rady (WEC). 

V prvej časti štúdie autori popisujú stav sektora OZE na Slovensku a porovnávajú ho s relevantnými krajinami. Viacero krajín si stanovuje ambiciózne plány na dosiahnutie podielu OZE na spotrebe až do výšky 100 % a to už do roku 2030, prípadne 2040. Slovensko, ako krajina výrazne závislá na dovoze všetkých energonosičov, môže mať aspoň ambíciu výrazne zvýšiť podiel OZE na spotrebe energie pri zachovaní ekonomickej efektívnosti. 

Druhá časť štúdie analyzuje možnosti integrácie OZE do distribučnej sústavy. Za predpokladu existencie záložných zdrojov sa, podľa autorov, pohybuje celková kapacita pre obnoviteľné zdroje rádovo v stovkách megawattov. „Pripojiteľná kapacita nových zdrojov do elektrizačnej sústavy je v súčasnosti výrazne obmedzená striktnými požiadavkami,“ zdôrazňuje Juraj Kubica, hlavný autor štúdie. „Technickými opatreniami na inteligentné riadenie distribučných sústav (tzv. Smart grid) a zmenou tarifnej štruktúry je možné odblokovať významnú kapacitu na pripájanie nových zdrojov energie do distribučných sústav,“ konštatuje Kubica. 

Dôležité zistenia si pozrite v priloženej prezentácii

Kompletná štúdia je dostupná pre členov SAPI. V prípade záujmu o dôkladnejšie preštudovanie nás, prosíme, kontaktujte na info@sapi.sk

Komentáre

Súvisiace

Klaster SAPI oslávil 3 roky

Klastrová organizácia, ktorú vytvorila SAPI, je na Slovensku jedinečná platforma, spájajúca podniky, výskumno vývojové inštitúcie a štátny sektor pre podporu rozvoja obnoviteľných zdrojov energie. Napriek skutočnosti, že klastre sú v zahraničí nositelia inovácií, Slovensko v uchopení rozvoja klastrov zaostáva.

21. 07. 2022VIAC

 

SAPI súčasťou diskusie o budúcnosti OZE

Národný energetický a klimatický plán Slovenska viac nie je aktuálny a potrebuje revíziu. V oblasti klímy a obnoviteľných zdrojov je nevyhnutná medzirezortná spolupráca. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE oficiálne ponúkla štátnym inštitúciám odbornosť a medzinárodné skúsenosti.

02. 03. 2021VIAC

 

SAPI sa pridalo k výzve na doplnenie Pláu obnovy a odolnosti SR

Zástupcom Európskej komisie a Vlády SR zaslalo 20 mimovládnych organizácii (vrátane SAPI) Výzvu na doplnenie priority Zelené Slovensko v Pláne obnovy a odolnosti o opatrenia súvisiace s adaptáciou krajiny na zmenu klímy, podporou biodiverzity, udržateľnou energetikou a so zlepšením podmienok pre cyklodopravu.

14. 01. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek