Oslovili sme listom európskeho regulátora ACER - UPDATE

SAPI
09. 08. 2019Vo veci prijatia Nariadenia EK o vnútornom trhu s elektrinou (článok 18 z tohto roku), ktoré prikazuje uspôsobiť legislatívu členských štátov tak, aby poplatky za prístup do sústavy (teda G-komponent) spĺňali viacero transparentných a nediskriminačných kritérií, sme sa obrátili na ACER (Európsku agentúru pre spoluprácu regulátorov).

List podpísalo okrem nás viacero asociácií: Asociácia hydroenergetikov Slovenska (AHES), Asociácia malých vodných elektrárni (AMVE), Asociácia výrobcov elektriny zo Slnka (AVES) a Slovenská bioplynová asociácia (SBA).

Vzhľadom na to, že vo veci G-komponentu prebieha na Slovensku od jeho zavedenia neustála horúca diskusia, množstvo súdnych sporov (vrátane Ústavného súdu), či iniciovanie sťažnosti voči Slovenskej republike (a spustenie tzv. EU Pilotu), je jasné, že jeho zavedenie nebolo v súlade s pôvodným zámerom.

V aktuálne pripravovanej vyhláške URSO (č. 18/2017 Z. z. o elektroenergetike), nie je o náprave zatiaľ ani zmienka, hoci má Slovensko Nariadením POVINNOSŤ všetky tieto body dať do súladu s legislatívou EÚ.

Požiadali sme preto ACER, aby situáciu na Slovensku podrobne sledoval.

O ďalších krokoch vás budeme priebežne informovať.

List si môžete prečítať tu.


UPDATE:

Nedávno sme informovali o diskriminačných a nesystémových parametroch G-komponentu a vzniku nového Nariadenia EK, ktoré Slovensko musí správne aplikovať do konca tohto roka, prostredníctvom ÚRSO. SAPI s ostatnými združeniami sa v tejto situácii obrátilo na európskeho regulátora ACER, ktorého asociácia požiadala o vytvorenie takzvanej „best practice report“, teda inštrukcií, ako sieťové poplatky implementovať tak, aby plnili svoj účel a nepoškodzovali, okrem iných, aj kľúčové zdroje zelenej energie. ACER na list riaditeľky Veroniky Galekovej zareagoval promptne. Rýchla odpoveď nás potešila a vzbudila nádej do budúcnosti.

Riaditeľ ACER, Alberto Pototschnig v odpovedi na list asociácií napísal, že obavy výrobcov berie na vedomie a čiastočne sa začnú týmto poplatkom venovať už tento rok. Naznačil aj, že by to mohla byť jedna z hlavných úloh regulátora v roku 2020. Touto správou bude mať ACER ambíciu vytvoriť odporúčania nadväzujúce na svoju doterajšiu prácu s tým, že si regulátor uvedomuje možnosť negatívneho dopadu poplatkov ako G-komponent na výrobcov a ich investície. 

Alberto Potoschnig zároveň kontaktoval ÚRSO a DG Energy a informoval ich o našich obavách s cieľom zistiť, ako prebieha implementácia tohto Nariadenia aj možnosti nápravy týchto nedostatkov. Dňa 12. septembra 2019 sme obdržali aj list od ÚRSO, v ktorom nás úrad žiada, aby sme sa zapojili do metodiky prípravy G-komponentu a vytvára pracovnú platformu. Spomedzi ostatných oslovených tam SAPI figuruje ako jediný subjekt zastupujúci decentralizovaných výrobcov. Hoci prichádza zrejme až po otázke európskych orgánov, veríme, že je to prvý krôčik k transparentnejšej regulácii. 

 

Komentáre

Súvisiace

Najvyšší súd nepochopiteľne rozhodol v rozpore s Ústavným súdom

Najvyšší súd nepochopiteľne rozhodol v rozpore s Ústavným súdom

06. 02. 2020VIAC

 

Slovenské elektrárne a SAPI spojili sily a pripravili pre ÚRSO návrh metodiky pre výpočet G-komponentu

Slovenské elektrárne a SAPI spojili sily a pripravili pre ÚRSO návrh metodiky pre výpočet G-komponentu

14. 11. 2019VIAC

 

TS: Už aj Západoslovenská distribučná musí vrátiť G-komponent. Padlo ďalšie dôležité rozhodnutie

TS: Už aj Západoslovenská distribučná musí vrátiť G-komponent. Padlo ďalšie dôležité rozhodnutie

29. 07. 2019VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek