Oslovili sme listom európskeho regulátora ACER - UPDATE

SAPI
09. 08. 2019Vo veci prijatia Nariadenia EK o vnútornom trhu s elektrinou (článok 18 z tohto roku), ktoré prikazuje uspôsobiť legislatívu členských štátov tak, aby poplatky za prístup do sústavy (teda G-komponent) spĺňali viacero transparentných a nediskriminačných kritérií, sme sa obrátili na ACER (Európsku agentúru pre spoluprácu regulátorov).

List podpísalo okrem nás viacero asociácií: Asociácia hydroenergetikov Slovenska (AHES), Asociácia malých vodných elektrárni (AMVE), Asociácia výrobcov elektriny zo Slnka (AVES) a Slovenská bioplynová asociácia (SBA).

Vzhľadom na to, že vo veci G-komponentu prebieha na Slovensku od jeho zavedenia neustála horúca diskusia, množstvo súdnych sporov (vrátane Ústavného súdu), či iniciovanie sťažnosti voči Slovenskej republike (a spustenie tzv. EU Pilotu), je jasné, že jeho zavedenie nebolo v súlade s pôvodným zámerom.

V aktuálne pripravovanej vyhláške URSO (č. 18/2017 Z. z. o elektroenergetike), nie je o náprave zatiaľ ani zmienka, hoci má Slovensko Nariadením POVINNOSŤ všetky tieto body dať do súladu s legislatívou EÚ.

Požiadali sme preto ACER, aby situáciu na Slovensku podrobne sledoval.

O ďalších krokoch vás budeme priebežne informovať.

List si môžete prečítať tu.


UPDATE:

Nedávno sme informovali o diskriminačných a nesystémových parametroch G-komponentu a vzniku nového Nariadenia EK, ktoré Slovensko musí správne aplikovať do konca tohto roka, prostredníctvom ÚRSO. SAPI s ostatnými združeniami sa v tejto situácii obrátilo na európskeho regulátora ACER, ktorého asociácia požiadala o vytvorenie takzvanej „best practice report“, teda inštrukcií, ako sieťové poplatky implementovať tak, aby plnili svoj účel a nepoškodzovali, okrem iných, aj kľúčové zdroje zelenej energie. ACER na list riaditeľky Veroniky Galekovej zareagoval promptne. Rýchla odpoveď nás potešila a vzbudila nádej do budúcnosti.

Riaditeľ ACER, Alberto Pototschnig v odpovedi na list asociácií napísal, že obavy výrobcov berie na vedomie a čiastočne sa začnú týmto poplatkom venovať už tento rok. Naznačil aj, že by to mohla byť jedna z hlavných úloh regulátora v roku 2020. Touto správou bude mať ACER ambíciu vytvoriť odporúčania nadväzujúce na svoju doterajšiu prácu s tým, že si regulátor uvedomuje možnosť negatívneho dopadu poplatkov ako G-komponent na výrobcov a ich investície. 

Alberto Potoschnig zároveň kontaktoval ÚRSO a DG Energy a informoval ich o našich obavách s cieľom zistiť, ako prebieha implementácia tohto Nariadenia aj možnosti nápravy týchto nedostatkov. Dňa 12. septembra 2019 sme obdržali aj list od ÚRSO, v ktorom nás úrad žiada, aby sme sa zapojili do metodiky prípravy G-komponentu a vytvára pracovnú platformu. Spomedzi ostatných oslovených tam SAPI figuruje ako jediný subjekt zastupujúci decentralizovaných výrobcov. Hoci prichádza zrejme až po otázke európskych orgánov, veríme, že je to prvý krôčik k transparentnejšej regulácii. 

 

Komentáre

Súvisiace

Vyššie poplatky za G-komponent zhoršia očakávaný nedostatok elektriny

Už v roku 2030 nebude mať Slovensko dostatok elektriny z vlastnej výroby a bude odkázané na jej dovoz. Súvisí to najmä s ekologizáciou priemyselnej výroby, ktorá bude prechádzať z plynu a iných palív na elektrinu, ale aj s ďalšími faktormi. Pripravované zvýšenie poplatku za pripojenie výrobných zdrojov elektriny do siete, tzv. G-komponent, môže ešte viac prehĺbiť očakávaný nedostatok elektriny.

14. 05. 2024VIAC

 

Zvýšenie poplatku za G-komponent o 233 percent zastaví rozvoj zelenej energetiky na Slovensku

Pripravované zvýšenie poplatku za tzv. G-komponent prinesie finančné problémy nielen existujúcim obnoviteľným zdrojom energií na Slovensku, ale bude znamenať aj stopku pre nové projekty. Dôsledky zvýšenia poplatku, ktoré pripravuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, však pocítia nielen zelené zdroje, ale aj ekonomika a zamestnanosť.

07. 05. 2024VIAC

 

SAPI: Ústavný súd SR odporuje sám sebe

Tretí senát Ústavného súdu SR vydal rozhodnutie v kauze platby za prístup do distribučnej sústavy (tzv. G-komponentu). Toto rozhodnutie sa zásadne odkláňa od rozhodnutia pléna Ústavného súdu v roku 2016, ktorý vyhlásil G-komponent za protiústavný. Zároveň poprelo desiatky rozhodnutí okresných a krajských súdov. Výrobcovia elektriny hovoria o nestabilite podnikateľského prostredia a konci právnej istoty.

13. 01. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek