MŽP pripravuje Návrh zákona o zmene klímy

SAPI
16. 06. 2021Ministerstvo životného prostredia plánuje zverejniť Návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska. Cieľom tohto zákona je podľa predbežnej správy sprehľadnenie právneho rámca na ochranu klímy spôsobom, aby bolo jasné, že základným cieľom je okrem znižovania dôsledkov zmeny klímy, prispôsobenie sa týmto zmenám, no hlavne nízkouhlíková transformácia Slovenska. Do prípravy zákona sa môže zapojiť aj široká verejnosť prostredníctvom podnetov na MŽP. Ministerstvo plánuje vytvoriť pracovnú medzirezortnú pracovnú skupinu, pričom pozvaní budú aj zástupcovia odbornej verejnosti a akademici. V SAPI si uvedomujeme dôležitosť a budúce dopady pripravovaného zákona a preto budeme vývoj sledovať a do procesu sa aktívne zapojíme.

 

Komentáre

Súvisiace

OZE majú podporu, no podľa šéfa SAŽP na ne nie sú Slováci pripravení

Podľa prieskumu Eurobarometra súhlasí až 90 percent Európanov s tým, že emisie skleníkových plynov by sa mali znížiť na minimum a zvyšné emisie by sa mali vykompenzovať tak, aby EÚ dosiahla klimatickú neutralitu do roku 2050.

13. 07. 2021VIAC

 

Ďalšia zo série diskusií SKI k Plánu obnovy

Slovenská klimatická iniciatíva organizovala v spolupráci s portálom Euractiv ďalšiu zo sérii diskusií k zelenej obnove „Plán obnovy: Ako naštartovať zelenú transformáciu?“

16. 06. 2021VIAC

 

Diskusia: Zelená energia v čase klimatickej krízy

SKI v spolupráci so SAPI organizovala v piatok diskusiu pod názvom Zelená energia v čase v čase klimatickej krízy, ktorej sa za SAPI zúčastnil aj riaditeľ Ján Karaba, ktorý predstavil dokument „Kritériá udržateľnosti OZE“. Spolu s ním následne diskutoval aj Karol Galek, Michal Kiča, Martina Paulíková a Pavol Široký.

07. 06. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek