MŽP pripravuje Návrh zákona o zmene klímy

SAPI
16. 06. 2021Ministerstvo životného prostredia plánuje zverejniť Návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska. Cieľom tohto zákona je podľa predbežnej správy sprehľadnenie právneho rámca na ochranu klímy spôsobom, aby bolo jasné, že základným cieľom je okrem znižovania dôsledkov zmeny klímy, prispôsobenie sa týmto zmenám, no hlavne nízkouhlíková transformácia Slovenska. Do prípravy zákona sa môže zapojiť aj široká verejnosť prostredníctvom podnetov na MŽP. Ministerstvo plánuje vytvoriť pracovnú medzirezortnú pracovnú skupinu, pričom pozvaní budú aj zástupcovia odbornej verejnosti a akademici. V SAPI si uvedomujeme dôležitosť a budúce dopady pripravovaného zákona a preto budeme vývoj sledovať a do procesu sa aktívne zapojíme.

 

Komentáre

Súvisiace

Praha pozitívnym príkladom pre slovenské mestá v pláne na uhlíkovú neutralitu

Konferencia CEEC 21 priniesla zaujímavý panel vyhradený téme angažovanosti miest do dekarbonizačných snáh. Vedúce postavenie v snahách o dosiahnutie uhlíkovej neutrality do roku 2050 má v Českej republike hlavné mesto Praha, ktorá by mohla byť pozitívnym príkladom aj pre slovenské mestá.

29. 11. 2021VIAC

 

Nové OZE môžu paradoxne naraziť na postoj MŽP

Štátny tajomník MH SR podporil veternú energiu tvrdením, že výstavba veterných elektrární sa na Slovensku oplatí. Zároveň potvrdil, že záujem už prejavujú aj samosprávy, o ktorých sme hovorili, že budú kľúčovým prvkom pri plánovaní a realizácii nových projektov.

09. 11. 2021VIAC

 

Klimatický summit priniesol aj záväzky

Klimatický summit priniesol viacero pozitívnych momentov. Okrem množstva slov, ktoré odzneli sa totiž prijali aj reálne záväzky. Tým prvým je znížiť emisie metánu o 30 %. Pod to sa podpísalo 103 krajín, vrátane najväčších znečisťovateľov ako Pakistan a Nigéria.

09. 11. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek