MŽP pripravuje Návrh zákona o zmene klímy

SAPI
16. 06. 2021Ministerstvo životného prostredia plánuje zverejniť Návrh zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii Slovenska. Cieľom tohto zákona je podľa predbežnej správy sprehľadnenie právneho rámca na ochranu klímy spôsobom, aby bolo jasné, že základným cieľom je okrem znižovania dôsledkov zmeny klímy, prispôsobenie sa týmto zmenám, no hlavne nízkouhlíková transformácia Slovenska. Do prípravy zákona sa môže zapojiť aj široká verejnosť prostredníctvom podnetov na MŽP. Ministerstvo plánuje vytvoriť pracovnú medzirezortnú pracovnú skupinu, pričom pozvaní budú aj zástupcovia odbornej verejnosti a akademici. V SAPI si uvedomujeme dôležitosť a budúce dopady pripravovaného zákona a preto budeme vývoj sledovať a do procesu sa aktívne zapojíme.

 

Komentáre

Súvisiace

Veterné elektrárne sú kľúčový prvok boja s klimatickými zmenami aj pre Slovensko

Veterné elektrárne sú najlacnejšou cestou v rámci boja s klimatickými zmenami. Podľa energetického think-tanku Ember môžu aj vďaka tomu spolu so solárnymi elektrárňami prispieť až k tretine znižovania emisií CO2, ktoré je potrebné pre dosiahnutie globálneho cieľa zníženia teplôt o 1,5 stupňa do roku 2030.

23. 02. 2024VIAC

 

Elektráreň Nováky dnes oficiálne ukončuje svoju prevádzku

Po dlhých rokoch svojho fungovania dnes Elektráreň Nováky oficiálne ukončuje výrobu elektriny a tepla z uhlia.

20. 12. 2023VIAC

 

Rezort životného prostredia plánuje predložiť novelu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Na Slovensku by sa mali zmeniť pravidlá týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie. Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba vyjadril na stretnutí s vedením automobilovej spoločnosti Volvo svoj zámer predložiť návrh novely zákona už začiatkom budúceho roka.

20. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek