Slovensko potrebuje aj chce technológie OZE - rezort životného prostredia to však rovnako nevidí

SAPI
30. 05. 2024Existujú viaceré zásadné dôvody pre potrebu rozvoja OZE - energetická bezpečnosť, rýchlosť výstavby,  cenová dostupnosť vyrobenej elektriny, a tiež ekologickosť prevádzky. Tieto technológie sú preto kľúčové aj pri napĺňaní našich energetických a klimatických cieľov. Čoraz väčšiu podporu pritom dostávajú aj od niektorých samospráv a časti obyvateľov, ktorí by napríklad s väčšou prítomnosťou veterných elektrární nemali problém, ak by z nich čerpali výhody. Inak to však vidí rezort životného prostredia, podľa ktorého veterná energia a fotovoltika nemajú na Slovensku taký významný potenciál a sú drahé - teda by nemali byť kľúčovým prvkom v energetickom mixe. Ide pritom o argumenty, ktoré aj my v SAPI často vyvraciame, napríklad cez expertné štúdie dokazujúce potenciál vetra alebo strešnej fotovoltiky. Najnovšie vyjadrenia Ministerstva životného prostredia však vzbudzujú otázku, akým smerom sa bude uberať sektor OZE na Slovensku, keď proti nemu stojí jeden z kľúčových aktérov, ktorý má pod patronátom klimatickú politiku a tiež má napríklad na starosti prípravu metodiky pre veterné parky a právnej úpravy pre akceleračné zóny, s čím už dnes výrazne mešká. Za nás môžeme povedať, že budeme pokračovať vo vecnej argumentácii a vyvracaní podobných mýtov, proti ktorým stojí rozvoj OZE na Slovensku.

Komentáre

Súvisiace

Príprava pravidiel pre veternú energiu nenapreduje dostatočne rýchlo

Zo Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR vyplýva, že Slovensko sa zatiaľ v príprave pravidiel pre výstavbu nových veterných elektrární príliš neposunulo.

14. 03. 2024VIAC

 

Rezort životného prostredia plánuje predložiť novelu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Na Slovensku by sa mali zmeniť pravidlá týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie. Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba vyjadril na stretnutí s vedením automobilovej spoločnosti Volvo svoj zámer predložiť návrh novely zákona už začiatkom budúceho roka.

20. 12. 2023VIAC

 

Komentár Jána Karabu: MŽP nie sú len národné parky a medvede

Rozruch okolo budúceho vedenia Ministerstva životného prostredia SR so záujmom sleduje aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Jej riaditeľ Ján Karaba ale v komentári upozorňuje, že nie je dobré obmedzovať tému len na národné parky a medvede, keďže kompetencie MŽP sú ďaleko rozsiahlejšie a majú vplyv, okrem iného, aj na slovenskú energetiku:

24. 10. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek