Komentár Jána Karabu: MŽP nie sú len národné parky a medvede

SAPI
24. 10. 2023Rozruch okolo budúceho vedenia Ministerstva životného prostredia SR so záujmom sleduje aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI). Jej riaditeľ Ján Karaba ale v komentári upozorňuje, že nie je dobré obmedzovať tému len na národné parky a medvede, keďže kompetencie MŽP sú ďaleko rozsiahlejšie a majú vplyv, okrem iného, aj na slovenskú energetiku:

 Ministerstvo životného prostredia sa v ostatných dňoch „teší“ neobvykle vysokej pozornosti zo strany verejnosti, pričom v rôznych diskusiách sa objavujú politickí nominanti aj aktivisti. Z výstupov, ktoré počúvam, mám však pocit, že kompetencie Ministerstva životného prostredia SR sú obmedzené len na národné parky, medvede a možno ešte sanáciu environmentálnych záťaží. O ďalších, kľúčových, kompetenciách tohto, často opomínaného, rezortu sa už ale nehovorí.

 Budem teraz hovoriť za sektor, v ktorom aktívne pôsobím už desaťročia a možno niekoho prekvapím, ak poviem, že MŽP má veľmi veľký vplyv na smerovanie slovenskej energetiky. V kompetencii rezortu sú napríklad povoľovacie procesy EIA, ktoré sú už roky nastavené tak, že rozvoj zelenej energie výrazne spomaľujú. Rovnako patrí do kompetencií rezortu ministerstva aj manažment odpadového hospodárstva, kde Slovensko tiež výrazne zaostáva za EÚ. MŽP totiž nechce povoľovať zariadenia spaľujúce nerecyklovateľné odpady na energetické využívanie, ktoré v západných krajinách patria medzi dôležité prvky moderného teplárenstva.

 Je potrebné, aby budúca ministerka alebo minister životného prostredia dokázali vnímať celé spektrum kompetencií svojho rezortu a, samozrejme, bez politického zafarbenia. Nedávna minulosť nám už ukázala, že vedenie ministerstva aktivistami nie je dobrým rozhodnutím, akokoľvek šľachetné sú ich ciele. Neschopnosť vnímať širšie súvislosti totiž spôsobuje, že témy mimo záujmu vedenia idú do úzadia a rezort nedokáže efektívne plniť svoje široké poslanie.

 Vo vedení ministerstva životného prostredia by teda mal byť človek, ktorý pozná kompetencie rezortu, rozumie jeho poslaniu a dokáže vnímať širšie súvislosti, ako napríklad prepojenie práve na tému podpory rozvoja udržateľnej energetiky a osobitne obnoviteľných zdrojov.

Komentáre

Súvisiace

Slovensko potrebuje aj chce technológie OZE - rezort životného prostredia to však rovnako nevidí

Existujú viaceré zásadné dôvody pre potrebu rozvoja OZE - energetická bezpečnosť, rýchlosť výstavby, cenová dostupnosť vyrobenej elektriny, a tiež ekologickosť prevádzky. Tieto technológie sú preto kľúčové aj pri napĺňaní našich energetických a klimatických cieľov.

30. 05. 2024VIAC

 

Príprava pravidiel pre veternú energiu nenapreduje dostatočne rýchlo

Zo Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR vyplýva, že Slovensko sa zatiaľ v príprave pravidiel pre výstavbu nových veterných elektrární príliš neposunulo.

14. 03. 2024VIAC

 

Rezort životného prostredia plánuje predložiť novelu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie

Na Slovensku by sa mali zmeniť pravidlá týkajúce sa posudzovania vplyvov na životné prostredie. Minister životného prostredia SR Tomáš Taraba vyjadril na stretnutí s vedením automobilovej spoločnosti Volvo svoj zámer predložiť návrh novely zákona už začiatkom budúceho roka.

20. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek