Finálna definícia obnoviteľného vodíka je o krok bližšie k realite

SAPI
15. 02. 2023Začiatkom týždňa bol Európskou komisiou prijatý delegovaný akt, ktorý navrhuje finálne vymedzenie obnoviteľného vodíka a ďalších obnoviteľných palív. Už dlhšie existuje nesúlad v tom, či by sa mal do tzv. zeleného vodíka rátať aj vodík vyrobený z jadra. 

V súčasnom návrhu sa kladie dôraz na palivá vyrobené pomocou OZE, kedy musia byť elektrolyzéry pripojené na nové inštalácie OZE. Komisia verí, že sa tak podnieti nielen výroba vodíka, ale aj nové investície do OZE. Tento úmysel by sa mohol skutočne naplniť – napríklad na Slovensku už dávnejšie deklarovala Jadrová energetická spoločnosť Slovenska (JESS) záujem o produkciu obnoviteľného vodíka v Jaslovských Bohuniciach za využitia solárnej energie. V súvislosti s tým už JESS aj vyhlásila verejné obstarávanie pre výstavbu slnečnej elektrárne. Návrhu Komisie sa bude najbližšie mesiace venovať Rada EÚ aj Európsky parlament.

Komentáre

Súvisiace

Podpora vodíka sa na Slovensku začína rozbiehať

Vláda schválila s pripomienkami akčný plán opatrení pre úspešnú realizáciu Národnej vodíkovej stratégie do roku 2026. Podľa Ministerstva hospodárstva SR je cieľom zvýšiť energetickú bezpečnosť štátu a urýchliť transformáciu národného hospodárstva na nízkouhlíkové.

14. 06. 2023VIAC

 

Plynári sa pripravujú na vodík

Slovensko to s vodíkom myslí naozaj vážne a plány neprekazil ani odchod dnes už bývalého ministra Sulíka. Plynári sa na prechod intenzívne pripravujú a investujú do úprav plynovodov, ktoré by po definitívnom odpojení sa od dodávok plynu z Ruskej federácie mali prepravovať práve vodík.

24. 05. 2023VIAC

 

Prvé podzemné úložisko vodíku je v Rakúsku

Po dvoch rokoch od ohlásenia projektu bolo v rakúskom Gamperne spustené do prevádzky prvé geologické úložisko vodíku na svete. Bývalé rezervoáre zemného plynu budú využité na sezónne uskladňovanie bezemisného vodíka.

10. 05. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek