Vznik a ciele SAPIVznik SAPI

Slovenská asociácia fotovoltiky a OZE (SAPI) je záujmová, profesná organizácia, ktorej hlavným poslaním je podpora zelenej energie. SAPI je tím skúsených odborníkov s dlhoročnou praxou v energetike, ktorí majú chuť a záujem posunúť slovenskú energetiku k čistejším a svetlejším zajtrajškom.

Od svojho založenia 15. 7. 2010 tromi firmami: Fronius Slovensko s.r.o., GENERM s.r.o. a MyENERGY a.s. je jednou z najdôležitejších aktivít SAPI priama účasť pri tvorbe, pripomienkovaní a schvaľovaní legislatívy, kde odborní zástupcovia asociácie prinášajú a predstavujú nové riešenia, či upozorňujú na nedostatky v pripravovaných zákonoch a novelách. SAPI zastupuje sektor pri rokovaniach s ÚRSO, MH SR, v NR SR, OKTE, SEPS, s distribučnými spoločnosťami, aktívne komunikuje s médiami a ako asociácia je zastúpená a známa aj v medzinárodných štruktúrach (Solar Power Europe) a komunikuje s Bruselom. SAPI tak detailne sleduje legislatívne prostredie a svojich členov informuje o dôležitých a menej dôležitých zmenách vo svojich spravodajoch, pripravuje právne analýzy pomocou partnerov. Ak je to nutné, organizuje protestné zhromaždenia, organizuje petície a všemožne sa snaží ochraňovať krehké prostredie decentralizovanej výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov.

Popri sledovaní legislatívnych procesov sa SAPI venuje aj školeniam svojich členov a záujemcov z radov podnikateľov, inštalatérov, či záujemcov o fotovoltiku. Asociácia organizuje ako jediná na Slovensku špecializované konferencie zamerané výhradne na fotovoltiku a jej zástupcovia prednášajú na domácich aj zahraničných konferenciách, pripravujú odborné stanoviská napríklad aj pre poslancov NR SR a sú špičkou vo svojom odbore v medzinárodnom meradle. SAPI má už pravidelne svojich zástupcov aj v Energetickej komisii Hospodárskeho výboru NR SR.


Ciele SAPI

Veríme v Slnko a jeho potenciál, ktorý nás každodenne presviedča o zmysluplnosti využívania ohromnej energie, ktorá nám padá každý deň z neba. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE háji:


Názov SAPI je odvodený z anglického názvu - teda Slovak Association of Photovoltaic Industry.

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek