Zdieľame oznam OKTE pre výrobcov

SAPI
14. 01. 2019Informácia pre podporovaných výrobcov elektriny ohľadom oznámenia uplatnenia si podpory výkupom elektriny pre rok 2020 


Dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 309/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


https://www.okte.sk/sk/informacie/oznamy/2019/01/11/informacia-pre-podporovanych-vyrobcov-elektriny-ohladom-oznamenia-uplatnenia-si-podpory-vykupom-elektriny-pre-rok-2020/


https://www.okte.sk/media/70995/informacia-pre-vyrobcov-uplatnenie-podpory-vykup.pdf

Komentáre

Súvisiace

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

 

České a slovenské distribučky diskutovali o pripájaní nových OZE

Napriek pomerne negatívnemu nastaveniu českej vlády voči OZE je v ČR veľký záujem o ich výstavbu a pripájanie. Na túto situáciu musia reagovať aj distribučné spoločnosti.

03. 11. 2021VIAC

 

Nevyhnutnosťou pre ďalší rozvoj OZE budú investície do distribučných sústav

Jedným z najväčších prekážok rozvoja OZE je stav distribučných sústav. Práve distribučná sieť bola na Slovensku hlavným dôvodom, prečo sa 7 rokov nepripájali nové zdroje.

02. 08. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek