Zdieľame oznam OKTE pre výrobcov

SAPI
14. 01. 2019Informácia pre podporovaných výrobcov elektriny ohľadom oznámenia uplatnenia si podpory výkupom elektriny pre rok 2020 


Dňa 1.1.2019 nadobudol účinnosť zákon č. 309/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


https://www.okte.sk/sk/informacie/oznamy/2019/01/11/informacia-pre-podporovanych-vyrobcov-elektriny-ohladom-oznamenia-uplatnenia-si-podpory-vykupom-elektriny-pre-rok-2020/


https://www.okte.sk/media/70995/informacia-pre-vyrobcov-uplatnenie-podpory-vykup.pdf

Komentáre

Súvisiace

Oznam – pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti VSD - zdieľané z webu VSD

Oznam – pre žiadateľov o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny 27.12.2018Späť > do distribučnej sústavy spoločnosti Východoslovenská distribučná, a.s., na ktoré sa vzťahuje zákon č. 309/2009 Z. z.

15. 01. 2019VIAC

 

Cez vyššiu TPS znížime „historický dlh“ voči distribučkám, tvrdí ÚRSO

Cez vyššiu TPS znížime „historický dlh“ voči distribučkám, tvrdí ÚRSO

11. 01. 2019VIAC

 

Dôležitý oznam: Zmluvy o prístupe a distribúcii pre výrobcov

Dôležitý oznam: Zmluvy o prístupe a distribúcii pre výrobcov

11. 01. 2019VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek