Veterné elektrárne nemusia byť hrozbou pre vtáctvo

SAPI
04. 04. 2022TLAČOVÁ SPRÁVA

1. apríl 2022

   

Veterné elektrárne nemusia byť hrozbou pre vtáctvo

 

Na prvý apríl pripadá Svetový deň vtáctva, ktorého cieľom je pomôcť ochrane vtákov a ich biotopov. Práve ochrana vtáčích druhov je využívaná aj ako argument proti výstavbe veterných elektrární. Odborníci sa však zhodujú, že pri správnom postupe výstavby a prevádzky elektrárne sa vplyv na mortalitu vtáctva výrazne znižuje. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je presvedčená, že absencia reálnych skúseností sa na Slovensku pretransformovala do mnohých mýtov, ktoré často nebývajú pravdivé. Podľa asociácie je dôležité verejnosti vysvetľovať, aké sú reálne dopady veterných elektrární na životné prostredie.

 

Prvý apríl poznajú snáď všetci ako deň bláznov, no prvý aprílový deň je aj Svetovým dňom vtáctva, pričom história dňa siaha až 122 rokov do minulosti. V tomto mesiaci tiež prilieta späť na územie Slovenska aj najviac sťahovavých vtákov. Cieľom Svetového dňa vtáctva je obrátiť pozornosť verejnosti na nebezpečenstvá, ktoré ohrozujú vtáctvo počas príletov do svojich hniezd a ničenie ich biotopov na celom svete, ako aj pomôcť ich ochrane. Do diskusie sa tento rok zapája aj Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI), ktorá chce poukázať, že obnoviteľné zdroje energie, vrátane veterných turbín, predstavujú pri kvalitnej realizácie pre vtáctvo minimálnu hrozbu.

 

Kolízie vtáctva s veternými turbínami sú na celom svete dôvodmi zvýšeného záujmu ochranárov či aktívnej verejnosti. Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je však presvedčená, že pri dobre vypracovanom projekte je pre vtáctvo riziko minimálne.  „Technológia vo výstavbe veterných elektrární sa za posledné roky posunula významne dopredu. Výrazne sa predĺžila dĺžka tubusu, ako aj rozpätie rotorov. Zároveň sa však zväčšili rozostupy medzi jednotlivými turbínami. Takto nadizajnované veterné elektrárne uľahčujú vtákom prelet a znižujú riziko kolízií, ktoré sa za posledné roky znížilo z 20% na 3-5%,“ približuje Lucia Palmanová, koordinátorka SAPI pre politiku OZE.

 

Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), ktorým musia projekty veterných elektrární prejsť ešte pred zahájením samotnej výstavby predpokladá a vyžaduje expertné skúmanie daného územia ornitológmi, pričom súčasným štandardným obdobím sú 1 až 2 roky. V tomto období ornitológovia zisťujú, aké druhy sa v danej lokalite vyskytujú, v akej miere, v akom čase a za akých poveternostných podmienok (obzvlášť v prípade netopierov). Na základe niekoľkomesačného pozorovania územia je možné vyhodnotiť realizovateľnosť výstavby, prípadne nastaviť projekt tak, aby spôsoboval minimálne až nulové dopady na vtáctvo. V susednom Rakúsku sa napríklad osvedčilo aj vytváranie kompenzačných oblastí, kde sa na podporu miestnej fauny nechá časť pôdy ležať ladom.

  

Hrozba pre netopiere?

Je nutné povedať, že prakticky každá ľudská činnosť vytvára dopad na životné prostredie, pričom kľúčové je vyhodnotenie prínosov a strát danej činnosti. Ani veterné turbíny nie sú výnimkou. Je pravda, že môžu spôsobiť smrť netopierov, no dnes vieme (na základe miestneho zisťovania aktivity netopierov, počasia a rýchlosti vetra) vypočítať, kedy je najväčšie riziko, preletov netopierov v danej lokalite a v predmetnom čase elektráreň vypnúť. Na mortalitu vtáctva majú veterné elektrárne minimálny dopad, zvlášť v porovnaní so škodami, ktoré pre vtáctvo spôsobujú sklenené plochy, mačky, pesticídy či cestná doprava, hodnotí ornitológ Radim Kočvara, ktorý spolupracoval na dopadových štúdiách výstavby veterných elektrární v Českej republike.

  

Na Slovensku bude počet turbín zanedbateľný

Po takmer 18 rokoch sa začali na Slovensku plánovať nové veterné elektrárne. Bohaté skúsenosti zo susedného Rakúska naznačujú, že obavy o bezpečnosť vtáctva v tejto súvislosti nie sú opodstatnené. „Plánovaná výstavba na Slovensku, ktorá počíta so zhruba 100 turbínami je oproti Rakúsku, kde je v prevádzke cez 1400 veterných elektrární, zanedbateľný počet. Vplyvy turbín na prirodzený habitat vtáctva sú minimálne, na území Rakúska dokonca ročne stúpa výskyt dravcov. Ak teda správne určíme lokalitu výstavby, nemusíme sa obávať nárastu mortality vtáctva a netopierov. V Európe sú zaužívané osvedčené postupy na minimalizáciu kolízií, ktoré na Slovensku stačí len uplatniť,“ približuje skúsený ornitológ Andreas Traxler, ktorý spolupracoval na dopadových štúdiách výstavby veterných elektrární v Rakúsku.

 

Obnoviteľné zdroje energie sú dokázateľne menej škodlivé pre človeka i prírodu, než tradičné fosílne palivá. Slovenská vláda naprieč ministerstvami avizuje podporu pre čistú energetiku. Pri súčasnej plynovej kríze a neustále rastúcich cenách energií sa nutnosť rozvíjať domácu zelenú energiu prejavuje o to významnejšie. Otázka dnes už nestojí či budeme veterné parky stavať, ale kde a ako. SAPI pri hľadaní odpovedí na túto otázku predpokladá súčinnosť vlády a samospráv s vedeckou obcou a mimovládnym sektorom. Rozsiahla spolupráca bude podľa asociácie zárukou, že výstavba bude predstavovať minimálny negatívny dopad na životné prostredie.

 

   

Kontakt pre médiá:

Juraj Vedej, 0944 161 976, j.vedej@chapter4.sk

 

 

Komentáre

Súvisiace

Veterné elektrárne sú kľúčový prvok boja s klimatickými zmenami aj pre Slovensko

Veterné elektrárne sú najlacnejšou cestou v rámci boja s klimatickými zmenami. Podľa energetického think-tanku Ember môžu aj vďaka tomu spolu so solárnymi elektrárňami prispieť až k tretine znižovania emisií CO2, ktoré je potrebné pre dosiahnutie globálneho cieľa zníženia teplôt o 1,5 stupňa do roku 2030.

23. 02. 2024VIAC

 

SAPI Biznis Tuesday o veternej energii na Slovensku

Pridajte sa k nám a preskúmajte trh s veternou energiou a potenciál jej rozvoja na Slovensku. Toto exkluzívne podujatie poskytne komplexný prehľad o súčasnom stave, výzvach a príležitostiach v sektore veternej energetiky na Slovensku.

19. 02. 2024VIAC

 

Vietor dostal stopku, do cesty sa mu postavilo usmernenie Úradu verejného zdravotníctva

Sektor veternej energetiky už bol na správnej ceste, no zdá sa, že vydýchnuť si bolo predčasné. Ďalšiu tvrdú ranu utŕžil z možno celkom neočakávaného zdroja - Úradu verejného zdravotníctva SR.

31. 01. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek