Stretnutie s komisárom Cañetem

SAPI
10. 06. 2019koniec mája bol rušný. V Bruseli sme sa, v rámci konzorcia národných solárnych asociácií, stretli s eurokomisárom Miguelom Arias Cañete a diskutovali o efektivite a ambicióznosti Národných energetických a klimatických plánov (NECP). Stretnutie prebehlo pod záštitou asociácie SloarPower Europe, s ktorou SAPI udržiava nadštandardné vzťahy a dlhodobú spoluprácu. SAPI zastupoval člen výkonného výboru Ján Lacko.

 

Komisárovi sme sa snažili, pomocou relevantných argumentov a štatistík, ukázať možnosti OZE. Do roku 2050 by sa totiž mohol podiel slnečnej energie na celkovej produkcii elektriny v EÚ dostať zo súčasných 4% na 36%. Náklady na výrobu solárnej energie pritom neustále klesajú, čo postupne vytvára komparatívnu výhodu pre tento zdroj energie. V tomto smere sme komisára Cañeteho upozornili na dôležitosť NECP, ktoré sú kľúčom ku stabilnej regulácii prostredia a ďalších investícií. NECP jednotlivých členských štátov by tak mali obsahovať jasný a proporcionálny regulačný rámec, podporu nových investícií do OZE, zlepšenie podnikateľského prostredia a, jednoznačne, aj plány modernizácie distribučných sústav.

 

Sme veľmi radi, že sme sa s Migueom Arias Cañete mohli stretnúť a rozprávať o budúcnosti EÚ, ale aj našej planéty. Únia v ostatných mesiacoch viackrát jednoznačne deklarovala vysoký záujem o širšie využívanie OZE a o väčší podiel zelených zdrojov na spotrebe energie. Niektoré krajiny sú, v tomto smere, vysoko nad priemerom EÚ, no mnohé stále zaostávajú. Aj Slovensko má výrazné rezervy, a preto bude v najbližších mesiacoch tvorba Národného energetického a klimatického plánu extrémne horúcou témou, do ktorej sa budeme snažiť vložiť maximum našich podnetov.

 

Komentáre

Súvisiace

Budovy ponúkajú veľký priestor pre rozvoj OZE

Budovy ponúkajú veľký priestor pre rozvoj OZE

15. 05. 2020VIAC

 

SAPI: Vláda musí riešiť plán zelenej obnovy komplexne

SAPI: Vláda musí riešiť plán zelenej obnovy komplexne

29. 04. 2020VIAC

 

Podiel OZE na spotrebe energie v EÚ dosiahol 18%

Podiel OZE na spotrebe energie v EÚ dosiahol 18%

27. 01. 2020VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek