Stretnutie s komisárom Cañetem

SAPI
10. 06. 2019koniec mája bol rušný. V Bruseli sme sa, v rámci konzorcia národných solárnych asociácií, stretli s eurokomisárom Miguelom Arias Cañete a diskutovali o efektivite a ambicióznosti Národných energetických a klimatických plánov (NECP). Stretnutie prebehlo pod záštitou asociácie SloarPower Europe, s ktorou SAPI udržiava nadštandardné vzťahy a dlhodobú spoluprácu. SAPI zastupoval člen výkonného výboru Ján Lacko.

 

Komisárovi sme sa snažili, pomocou relevantných argumentov a štatistík, ukázať možnosti OZE. Do roku 2050 by sa totiž mohol podiel slnečnej energie na celkovej produkcii elektriny v EÚ dostať zo súčasných 4% na 36%. Náklady na výrobu solárnej energie pritom neustále klesajú, čo postupne vytvára komparatívnu výhodu pre tento zdroj energie. V tomto smere sme komisára Cañeteho upozornili na dôležitosť NECP, ktoré sú kľúčom ku stabilnej regulácii prostredia a ďalších investícií. NECP jednotlivých členských štátov by tak mali obsahovať jasný a proporcionálny regulačný rámec, podporu nových investícií do OZE, zlepšenie podnikateľského prostredia a, jednoznačne, aj plány modernizácie distribučných sústav.

 

Sme veľmi radi, že sme sa s Migueom Arias Cañete mohli stretnúť a rozprávať o budúcnosti EÚ, ale aj našej planéty. Únia v ostatných mesiacoch viackrát jednoznačne deklarovala vysoký záujem o širšie využívanie OZE a o väčší podiel zelených zdrojov na spotrebe energie. Niektoré krajiny sú, v tomto smere, vysoko nad priemerom EÚ, no mnohé stále zaostávajú. Aj Slovensko má výrazné rezervy, a preto bude v najbližších mesiacoch tvorba Národného energetického a klimatického plánu extrémne horúcou témou, do ktorej sa budeme snažiť vložiť maximum našich podnetov.

 

Komentáre

Súvisiace

So zvyšujúcimi sa cenami energie a nedostatkom fosílnych palív rastie význam obnoviteľných zdrojov

Kritickú situáciu riešia aktuálne Nemci, ale aj Francúzi, kde hrozí, že hlavné mesto ostane na Vianoce bez elektrickej energie. Únia sa snaží nájsť rýchlu cestu von z aktuálnej krízy, no vyzerá, že Európa sa bude musieť niekoľko mesiacov výrazne obmedziť, čo sa týka spotreby elektrickej energie aj tepla.

03. 08. 2022VIAC

 

Analýza upozorňuje na administratívne bariéry rozvoja OZE v EÚ

Konzultačná spoločnosť Ember zverejnila analýzu o rozvoji OZE v EÚ. Správa sledovala plány únie a porovnávala ich s implementáciou. Porovnanie plánovaných kapacít s tempom ich reálneho zavádzania, žiaľ, ukazuje, že sa ciele takýmto tempom naplniť nepodarí

03. 08. 2022VIAC

 

EIB dala Slovensku odporúčania k eurofondom

Európska investičná banka Slovensku navrhuje, aby viac ako desať percent z budúcich eurofondov vyčlenila na finančné nástroje, teda finančnú pomoc, ktorú musí prijímateľ štátu časom vrátiť.

01. 06. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek