Stredná Európa vstupuje do roku 2023 so zvýšeným záujmom o geotermálnu energiu

SAPI
06. 01. 2023Energetická kríza, ktorá v priebehu minulého roku nabrala na intenzite, so sebou priniesla aj pozitívnu reakciu, ktorá môže pomôcť sektoru stredoeurópskeho teplárenstva. Hneď niekoľko štátov prejavilo rastúci záujem o rozvoj geotermálnej energie a investície do prieskumných vrtov. Napríklad Nemecko predstavilo plán, podľa ktorého má do roku 2030 viac ako polovica komunálneho tepla pochádzať z OZE s pomocou širšieho využitia geotermálnej energie. Českí výskumníci plánujú hneď niekoľko prieskumných vrtov a v Poľsku bol dokonca prijatý nový akčný plán pre využitie geotermálnych zdrojov. 

Aj na Slovensku sa teplo zo zeme stretlo s väčšou pozornosťou a pokročilo najmä plánovanie vrtov, ktoré sa majú objaviť na východe. Hoci ešte stále existuje niekoľko prekážok – vrátane povoľovacích procesov, nedostatku kvalifikovaného personálu, ale aj nezáujmu niektorých aktérov – tak veríme, že bude tento trend pokračovať aj v tomto roku a že sa tieto bariéry podarí prekonať.

Komentáre

Súvisiace

Podpora geotermálnej energie sa opäť odkladá

Hoci je pre rozvoj geotermálnej energie na Slovensku z eurofondov vyčlenených 13 miliónov eur, prvé investičné výzvy uvidíme až v priebehu budúceho roka.

07. 03. 2023VIAC

 

Ministerstvo životného prostredia sa prikláňa k podpore geotermálnych zdrojov

O potenciáli geotermálnej energie na Slovensku, aj k tomu, ako sa tento potenciál nevyužíva, sme v minulosti informovali už niekoľkokrát. Minulý týždeň sa však k tomuto sektoru obnoviteľnej energie vyjadrilo aj Ministerstvo životného prostredia SR.

15. 02. 2023VIAC

 

Poľsko sa vydáva cestou geotermálnej energie

Hoci je Poľsko aj naďalej do veľkej miery závislé na využívaní uhlia, nie je možné opomenúť pokroky, ktoré náš sused robí v oblasti obnoviteľných zdrojov. Okrem širšieho využitia solárnej a veternej energie sa poľská vláda najnovšie začína viac zaoberať aj potenciálom geotermálnej energie a predstavila svoj Viacročný program rozvoja využívania geotermálnych zdrojov.

07. 12. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek