Soľ nad zlato už aj v energetike

SAPI
16. 11. 2022Ako narastá potreba nových obnoviteľných zdrojov, tak narastá aj nutnosť výskumu nových energetických úložísk. Aj preto sa niekedy objaví technológia, ktorá využíva prekvapivý princíp ukladania energie. Jednou z nich je aj možnosť využitia soli. Dánske konzorcium Hyme Energy a Bornholms Energi & Forsyning stavia svoj pilotný projekt, v ktorom má roztavená soľ poskytnúť úložnú kapacitu až 1MW. V princípe má k uloženiu energie dôjsť za pomoci zohriatia soli na teplotu až 700 °C. Toto teplo môže byť následne v prípade potreby extrahované, buď priamo na vykurovanie, alebo na spätnú produkciu elektrickej energie. Ako konzorcium uvádza, takáto energia môže byť skladovaná po dobu jedného dňa, pričom dochádza maximálne k jednopercentnej strate uloženej energie. Projekt má byť zapojený v roku 2024.

Komentáre

Súvisiace

Česká republika ide príkladom v podpore OZE

Od zmeny vlády v roku 2020 si mnohí zástancovia zelenej energie sľubovali veľa. Nová vláda dokonca vo svojich cieľoch podporu OZE spomínala a Ministerstvo hospodárstva aj podniklo niektoré dôležité kroky. Žiaľ, stále máme ďaleko k masívnemu rozvoju zelených zdrojov.

15. 03. 2023VIAC

 

Batérie v miliónoch – rok 2022 zaznamenal rekordný rast vo využívaní batériových energetických úložísk

Podľa poslednej analýzy asociácie SolarPower Europe, ktorej členom je aj SAPI, má dnes vyše milióna európskych domácností nainštalované batériové úložisko.

15. 12. 2022VIAC

 

Výroba batérií vo Voderadoch bude už čoskoro realitou

Slovenská spoločnosť na výrobu batérií InoBat je vo finálnej fáze prípravy svojho pilotného výrobného centra na Slovensku. Podľa najnovších informácií bude už začiatkom budúceho roka spoločnosti dodaná výrobná linka, ktorá pokryje celý proces výroby batérií do elektrických vozidiel, od prípravy batériových zmesí až po finálne testovanie hotových batériových článkov.

23. 11. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek