SOI a strata podpory - čiastočný pokrok

Pavel Šimon
26. 03. 2015SAPI a množstvo samotných výrobcov sa obrátilo na Slovenskú obchodnú inšpekciu so žiadosťou o kontrolu RDS v Akcii 1508. Minulý týždeň sme dostali list od p. riaditeľky, že potrebujú konkrétne porušenia, údaje o výrobcoch. List od SOI je tu: Pošta - SOI. SAPI nie je výrobcom a už vôbec nie je teda subjektom bez podpory. My sa snažíme vás výrobcov podporiť vo vašej spravodlivej veci. Aj preto sme napísali odpoveď na p. riaditeľku a jej kolegu, ktorý vec má na starosti. List je zasa tu: SOI odopved 20150324. Z odpovedi vyberám: "...I napriek tomu, množstvo výrobcov zaslalo na ÚRSO a RDS samostatný list (rôznou formou) kde im oznamujú informácie z vyše menovanej povinnosti. SAPI nedisponuje dokladmi od jednotlivých výrobcov, len agregované údaje, ktoré jej poskytli jednotliví výrobcovia. Celkom poskytlo údaje 250 výrobcov. To je 21,07 % „nepodporených na rok 2015“. Z týchto 250 výrobcov si duplovane – teda špeciálnym listom – splnilo povinnosť voči RDS 130 výrobcov, t.j. 52 %. Z nich 72 výrobcov zaslalo doporučeným listom, 14 na podateľni aj s potvrdením kópie, iní bohužiaľ len odovzdali na podateľni, 16 obyčajným listom, ďalší mailom buď potvrdeným alebo nie. Zoznam jednotlivých subjektov vám vieme zaslať, ale sme toho názoru, že problematika neleží na dokazovaní jednotlivcov, ktorých je v tomto prípade 1186, ale na vyriešení systému a výkladu a použitia zákona. ...". Dnes som aj s p. Dubovským hovoril a výsledok je taký, že SOI vie kontrolovať iba jednotlivé prípady. A u výrobcov, ktorí si dokázateľne (ako mi hovoríme duplicitne) splnili povinnosť listom, mailom, na podateľni, tím vedia vec prešetriť a žiadať nápravné opatrenie na RDS aby výrobcom podporu poskytli.

Čo teda spraviť

Tí čo máte podacie lístky, potvrdené kópie z podateľne alebo potvrdenie doručenia mailom - tak ako sa píše v liste od SOI: SOI Ostatní, ktorí si svoju povinnosť splnili iba podpisom zmluvy - zostava len legislatívny boj = žaloby. Ešte uvidíme čo do veci vnesie Euro komisia na základe našich listov. Len vás chcem varovať pred prílišným optimizmom, že "sa to" samo vyrieši.

Komentáre

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek