Slovensko pripravuje transpozíciu komponentu REPowerEU do Plánu obnovy a odolnosti

SAPI
29. 03. 2023Minulý týždeň bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu aktualizácie Plánu obnovy a odolnosti o kapitolu REPowerEU. Návrh kapitoly obsahuje štyri hlavné oblasti, na ktoré by mali byť vyčlenené financie – jednou z nich je aj energetika a povoľovacie procesy s ňou spojené. 

Okrem zjednodušenia povoľovacích procesov majú byť financie alokované aj na modernizáciu energetickej infraštruktúry, prípravu legislatívy k využitiu geotermálnej energie, reformu krajinného plánovania a vymedzenie tzv. go-to oblastí, a podobne. Návrh kapitoly je celkovo obsiahly – veríme, že sa všetky navrhované opatrenia podarí skutočne aplikovať. Do pripomienkového konania sa zapojila aj SAPI. Predloženie kapitoly na posudok Európskej komisie sa plánuje na apríl tohto roku.

Komentáre

Súvisiace

Zástupcovia vlády, ministerstiev, štátnej správy, firiem a profesijných organizácií hovorili za okrúhlym stolom o budúcnosti slovenskej energetiky

V utorok 16. apríla 2024 si za jeden stôl sadli zástupcovia ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy, firiem a asociácií pôsobiacich v energetike, aby spoločne prediskutovali očakávania a plány Slovenska na ceste k uhlíkovej neutralite.

18. 04. 2024VIAC

 

Európa zaznamenala rekordný pokles v emisiách

Od spustenia systému obchodovania s emisiami zaznamenala minulý rok Európa najväčší rekord v medziročnom poklese emisií uhlíka.

12. 04. 2024VIAC

 

Príprava pravidiel pre veternú energiu nenapreduje dostatočne rýchlo

Zo Správy o pokroku v implementácii Plánu obnovy a odolnosti SR vyplýva, že Slovensko sa zatiaľ v príprave pravidiel pre výstavbu nových veterných elektrární príliš neposunulo.

14. 03. 2024VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek