Skupina G7 sa zhodla na rýchlejšej tranzícii k obnoviteľným zdrojom

SAPI
19. 04. 2023Počas najnovšieho stretnutia krajín G7 v Sapporo sa ministri pre energetiku a životného prostredia zhodli na nutnosti prechodu od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom. 

Vo svojom komuniké deklarovali, že sa budú riadiť dekarbonizačnými plánmi do roku 2050. Plánujú taktiež kolektívne navýšenie kapacít obnoviteľných zdrojov do roku 2030 s dôrazom na solárnu energiu a veterné turbíny na mori. V prípade veterných turbín plánujú navýšenie o 150 GW kapacity, solárna energia by mala najnovšie presiahnuť 1 TW. Ministri sa však nezhodli na termíne úplného vyradenia uhoľných elektrární, od ktorých sú niektoré štáty G7 do veľkej miery závislé.

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament potvrdil nové cieľe pre využitie OZE

Európsky parlament definitívne schválil novú podobu smernice o energii z obnoviteľných zdrojov. Jednou z hlavných zmien bolo navýšenie cieľov pre podiel OZE na energetickej spotrebe - do roku 2030 by malo vyše 42% energií pochádzať z obnoviteľných zdrojov.

21. 09. 2023VIAC

 

Modernizácia prenosových sietí v EÚ neprebieha dostatočne rýchlo

Agentúra pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (ACER) vydala koncom júla správu hodnotiacu pokrok v uvoľňovaní cezhraničných kapacít prenosových sietí.

09. 08. 2023VIAC

 

Ambicióznejšie ciele pre solárnu energiu v EÚ sa stávajú realitou

Podľa tlačovej správy asociácie SolarPower Europe, ktorej členom je aj SAPI, sa celoeurópske ciele pre solárnu energiu do roku 2030 navýšili o približne 63%. Vyplýva to z aktualizovaných Národných energetických a klimatických plánov, ktoré zatiaľ odovzdalo 12 členských štátov EÚ.

09. 08. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek