Skupina G7 sa zhodla na rýchlejšej tranzícii k obnoviteľným zdrojom

SAPI
19. 04. 2023Počas najnovšieho stretnutia krajín G7 v Sapporo sa ministri pre energetiku a životného prostredia zhodli na nutnosti prechodu od fosílnych palív k obnoviteľným zdrojom. 

Vo svojom komuniké deklarovali, že sa budú riadiť dekarbonizačnými plánmi do roku 2050. Plánujú taktiež kolektívne navýšenie kapacít obnoviteľných zdrojov do roku 2030 s dôrazom na solárnu energiu a veterné turbíny na mori. V prípade veterných turbín plánujú navýšenie o 150 GW kapacity, solárna energia by mala najnovšie presiahnuť 1 TW. Ministri sa však nezhodli na termíne úplného vyradenia uhoľných elektrární, od ktorých sú niektoré štáty G7 do veľkej miery závislé.

Komentáre

Súvisiace

Európsky parlament vyzýva k podpore geotermálnej energie

Európsky parlament prijal uznesenie o podpore geotermálnej energie. S ohľadom na pretrvávajúce bariéry spomaľujúce rozvoj tohto energetického zdroja, vrátane zdĺhavej administratívy a finančnej náročnosti, navrhuje Európsky parlament prijatie celoeurópskej geotermálnej stratégie.

31. 01. 2024VIAC

 

Európska komisia vyhodnotila návrh aktualizácie Integrovaného národného energetického a klimatického plánu Slovenska

Európska komisia začiatkom týždňa vydala vyhodnotenie návrhu aktualizácie slovenského INEKP a odporúčania, ktorými by sa mala slovenská vláda riadiť pri príprave finálnej verzie plánu.

20. 12. 2023VIAC

 

Rada ministrov EÚ pre energetiku schválila Európsku chartu pre vietor

V rámci včerajšieho stretnutia schválilo 26 ministrov energetiky EÚ Európsku chartu pre vietor a nás nesmierne teší, že sa pod chartu podpísala aj Slovenská republika.

20. 12. 2023VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek