SEPS uvoľnil nové kapacity pre zdroje vyrábajúce elektrinu

SAPI
03. 07. 2024
SEPS od 1. júla navýšil limity inštalovaného výkonu tak pre nové zariadenia vyrábajúce elektrinu, ako aj pre navýšenie kapacít už existujúcich zariadení. Limity sa zvýšili z pohľadu priepustnosti aj z pohľadu flexibility siete. V prvom prípade došlo k navýšeniu o 763 MW, ktoré boli prerozdelené prevádzkovateľom distribučných sústav a prenosovej sústavy. ÚRSO navyše zmenil pravidlá prideľovania kapacít a po novom sa limitné inštalované výkony nevzťahujú na zariadenia na uskladňovanie elektriny a rekuperáciu. Tým sa efektívne uvoľňujú aj kapacity doteraz blokované týmito zariadeniami, ktoré sa teraz môžu využiť na výrobu elektriny. Čo sa limitného výkonu z pohľadu flexibility týka, ten bol navýšený o 170 MW. Tento výkon je navyše určený výlučne pre fotovoltické a veterné elektrárne. Vzhľadom na to, že uvoľňovanie kapacít je jedným z predpokladov pre rozvoj OZE, veríme, že SEPS bude v tomto procese ďalej pokračovať.

Komentáre

Súvisiace

Dôležitá diskusia o budúcnosti slovenskej energetiky

EURACTIV začiatkom týždňa organizoval ďalšiu zaujímavú diskusiu, tentokrát na tému bariér pri zavádzaní zelených zdrojov na Slovensku. Verejnosť, samosprávy aj firmy vnímajú obnoviteľné zdroje ako cestu k energetickej sebestačnosti a nižším cenám energií, no rozvoj OZE brzdia napríklad regulačné prekážky, nedostatok flexibility sústavy, pomalá digitalizácia a bariéry zdieľania energie.

28. 06. 2023VIAC

 

Profesijné združenia žiadajú, aby sa čo najskôr spustilo energetické dátové centrum

Šesť z najvýznamnejších asociácií a záujmových združení pôsobiacich v oblasti energetiky a elektromobility sa v utorok obrátilo na ministra hospodárstva Karla Hirmana, SEPS a ÚRSO so žiadosťou o zabezpečenie čo najrýchlejšieho spustenia projektu energetického dátového centra, aby tak účastníci trhu s elektrinou mohli naplno využívať všetky možnosti a práva vyplývajúce zo smernice o novom dizajne trhu s elektrinou.

19. 01. 2023VIAC

 

SAPI považuje zrušenie stop-stavu za udalosť historického významu

Slovenská elektrizačná a prenosová sústava (SEPS) dnes oznámila spoločne so zástupcami Ministerstva hospodárstva SR (MH SR) a Ministerstva financií SR (MF SR) oficiálne ukončenie stop-stavu na Slovensku, ktorý viac než 7 rokov znemožňoval pripájanie nových zdrojov energie a tým aj rozvoj zelenej energetiky na Slovensku.

06. 04. 2021VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek