SBA: Energetické plodiny nezaberajú pôdu iným plodinám

SAPI
16. 11. 2022Pestovanie energetických plodín nie je, podľa Slovenskej bioplynovej asociácie (SBA),  na úkor produkcie slovenských potravín. Čoraz častejšie sa totiž objavujú hlasy, že pestovanie kukuričnej siláže je na úkor iných plodín, vrátane krmiva pre hospodárske zvieratá. Výmera pôdy určenej pre kukuricu na siláž však klesá, pričom sa z nej aktívne využíva iba približne 75%. Celkovo dnes „zaberá“ menej ako 5% ornej pôdy na Slovensku, pričom polovica produktu je primárne využitá ako krmivo. SBA upozorňuje, že akékoľvek obavy z bioplynových staníc sú neopodstatnené a snahy o náhradu energetických plodín za väčší podiel rozložiteľného odpadu sú, hoci nie nemožné, ekonomicky nákladné. Sú totiž potrebné nie len investície do samotných staníc, ale môže sa aj skomplikovať proces predaja bioplynu na trhu.

Komentáre

Súvisiace

ZMOS upozornil na problém obcí kúriacich biomasou

Združenie miest a obcí Slovenska upozornilo na problém, ktorému aktuálne čelí cca 500 slovenských obcí, ktoré nie sú plynofikované a prešli na OZE, predovšetkým biomasu.

01. 02. 2023VIAC

 

Drevo v energetike: Akú perspektívu má biomasa vo výrobe tepla?

Biomasa je ako obnoviteľný zdroj často predmetom diskusií. Do pozornosti sa dostala po skokovom zvýšení slovenského podielu OZE na domácej spotrebe z roku 2019

20. 09. 2022VIAC

 

Je riešením krízy bioplyn?

Európska komisia navrhuje uľahčiť zavádzanie obnoviteľných plynov „zrušením taríf za cezhraničné prepojenia a znížením taríf v miestach vtláčania do sústavy“. Cieľom je zaručiť prístup týchto plynov na trh a zaviesť systém certifikácie nízkouhlíkových plynov.

26. 04. 2022VIAC

VŠETKY AKTUALITY

Chcete dostávať najnovšie informácie?

Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov pre zasielanie noviniek